CPMO Feedback Cirkel

16 november 2018

De Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) is op zoek naar enthousiaste vaktherapeuten voor de feedbackcirkel van de CPMO. 

Als lid van de feedbackcirkel geef je feedback op interventiebeschrijvingen (producten en modules) in ontwikkeling. Je leest dus de nieuwste producten en modules in ontwikkeling, zowel van danstherapie alsook van andere vaktherapieën. Feedback geef je aan de hand van de handleiding die de CPMO heeft opgesteld. Dit doe je vanuit huis, via de mail, wanneer jij daar tijd voor hebt. 

De leden van de feedbackcirkel worden door de commissie begeleid in hoe men producten en modules van feedback kan voorzien. Deze begeleiding geschiedt door training (2x per jaar, ten kantore van de FVB, Utrecht Lunetten) en zal tevens voor een groot deel via de mail verlopen. 
Door een goed werkende feedbackgroep krijgen auteurs van producten en modules sneller respons, wat de ontwikkeling van interventiebeschrijvingen en kennisontwikkeling ten goede komt. Daar draag jij dan dus een steentje aan bij. 
Profiel/competenties: 
• Een feedbackcirkel-lid heeft ervaring als auteur in het schrijven van interventies, bij voorkeur in het schrijven in een van de huidige formats van de CPMO/FVB (Interventie basis of plusniveau).  
• Een feedbackcirkel-lid heeft bij voorkeur Master-niveau.  
• Een feedbackcirkel-lid dient overstijgend te kunnen denken/verbanden te kunnen signaleren en te kunnen zien of een interventie wat samenhang en onderbouwing betreft goed in elkaar zit.  
• Zij/hij is bereid tot het volgen van de bovengenoemde training gericht op het geven van feedback.

Meer informatie: fvb.vaktherapie.nl/product-en-module-ontwikkeling en cpmo@vaktherapie.nl

Vergoeding: Je krijgt registerpunten: 2 p. per feedbackronde bij een product, 4p. per feedbackronde voor een module en voor iedere bijgewoonde feedbacktraining 3p.

Deel dit via: