Visitatieprogramma

Zorgverzekeraars stellen voorwaarden voor opname van beroepsgroepen waarvan zij zorg vergoeden vanuit de aanvullende verzekeringen. De voorwaarden zijn:

  • Opleiding in het genoemde beroep (in ons geval vaktherapie) op het niveau van een geaccrediteerde hbo-bachelor opleiding. Dit punt wordt geregeld via het lidmaatschap van de beroepsvereniging: het is een voorwaarde om lid te kunnen worden.
  • Verplichte bij- en nascholing. Dit is geregeld via registratie in het Register Vaktherapeutische Beroepen.
  • Visitatie. De beroepsvereniging moet een (onafhankelijk) programma van praktijkvisitatie hebben waarin gecontroleerd wordt of de praktijk voldoet aan minimaal de wettelijke eisen voor praktijkvoering. Het punt dat de visitatie ook onafhankelijk moet zijn, hanteren de zorgverzekeraars steeds nadrukkelijker.

Meer informatie over het visitatieprogramma is alleen beschikbaar voor leden van de beroepsverenigingen. Ben je lid? Log dan in om alles te kunnen inzien. 

Deel dit via: