Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz)

Vanaf 1 juli 2020 zijn zorgaanbieders, dus ook vaktherapeuten, verplicht om cliënten elektronisch inzage te geven in hun eigen medische gegevens en om een digitaal afschrift hiervan te verstrekken. Hiervoor kun je geen kosten in rekening brengen bij de cliënt. Het recht op inzage brengt met zich mee dat de cliënt ook kan inzien welke persoon op welk moment het dossier heeft bekeken en wie op welk moment de informatie beschikbaar heeft gesteld.

Deze verplichting staat in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). De Wabvpz is een verbijzondering van de rechten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Overigens is de Wabvpz niet van toepassing als je als vaktherapeut werkt op basis van ondersteuning op grond van de Wmo 2015 of jeugdhulpverlening op grond van de Jeugdwet.

De Wabvpz is van toepassing op alle zorgaanbieders die een elektronisch patiëntendossier bijhouden. Het is niet zo dat je oude papieren dossiers naar aanleiding van de Wabvpz nu moet digitaliseren. Werk je nog niet digitaal, dan hoef je dat ook nu nog niet te doen. Als je wel digitaal werkt, dan bestaat vanaf 1 juli 2020 het recht op elektronische inzage in het dossier. 

In dit document kun je vragen en antwoorden vinden over wat deze verplichting in de praktijk betekent en hier kun je het juridische factsheet van het Ministerie van VWS over deze wet vinden.
 

Deel dit via: