Vaktherapeuten

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Je kunt lid worden van de beroepsvereniging van jouw vakgebied, wanneer je bent afgestudeerd (of studeert) aan een van de erkende opleidingen die vaktherapeuten opleiden. Lid zijn van je beroepsvereniging biedt je een aantal voordelen en mogelijkheden. We hebben ze hieronder voor je op een rijtje gezet.

 • Je ontvangt informatie van je beroepsvereniging over bijvoorbeeld studiedagen en relevante ontwikkelingen.
 • Je krijgt toegang tot de ledeninformatie op de website van jouw beroepsvereniging .
 • Je kunt als lid van jouw beroepsvereniging inloggen op de FVB-website. Je krijgt hiermee toegang tot actuele informatie vanuit de FVB en vanuit commissies en FVB Kennisnetwerken. Je hebt dan de mogelijkheid tot het zoeken van andere leden, ook van andere disciplines. Daarnaast kun je documenten downloaden die alleen voor leden toegankelijk zijn, bijvoorbeeld voorbeeldbrieven.
 • Je krijgt korting op studiedagen en nascholingsactiviteiten van je beroepsvereniging en van de FVB.
 • Je krijgt korting op te bestellen materialen en publicaties van jouw beroepsvereniging en van de FVB, zoals folders.
 • Je ontvangt gratis het Tijdschrift voor vaktherapie. Dit verschijnt 4 maal per jaar. Voor een abonnement betaal je anders € 69,- exclusief BTW per jaar.
 • Ben je lid van jouw beroepsvereniging, dan kun je gebruik maken van de dienstverlening van het federatiebureau van de FVB: telefonisch, via e-mail of via de website.
 • Als lid kun je juridisch advies en juridische ondersteuning krijgen in het geval van een conflict van jou als werknemer met jouw werkgever of juridisch advies bij een conflict van jou als therapeut met een cliënt.
 • Je kunt deelnemen aan (mono- en multidisciplinaire) FVB Kennisnetwerken en commissies.
 • Ben je lid, dan heb je stemrecht tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van je beroepsvereniging als het gaat om het vormgeven van het beleid.
 • Met jouw lidmaatschap ondersteun je kennisinnovatie en belangenbehartiging van alle vaktherapeuten in Nederland. Hoe meer leden, hoe meer mogelijkheden!
 • Het lidmaatschap brengt mee dat je valt onder de beroepscode van jouw beroepsvereniging. Op deze manier laat je de buitenwereld zien dat je een professional bent en dat je je houdt aan de kwaliteitsregels van jouw beroepsorganisatie.
 • Als lid kun je gebruik maken van de collectieve verzekeringen die we bij VvAA hebben afgesloten voor je beroepsaansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Normaal gesproken moet je voor € 30,- per jaar lid worden van de VvAA om hiervan gebruik te maken.
 • Als FVB zijn we aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ. Dit levert ook een aantal voordelen op voor jou. Zie de factsheet van de FBZ voor deze voordelen. 

Lid zijn van jouw beroepsvereniging betekent NIET dat je automatisch staat ingeschreven bij het Register Vaktherapie. Wil je starten met de inschrijfprocedure in het Register Vaktherapie, dan is één van de voorwaarden dat je lid bent van je beroepsvereniging. Om je te registreren bij het Register Vaktherapie volg je daarnaast een apart traject. Lees meer hierover bij Registratie.

Er zijn verschillende soorten lidmaatschap. Voor meer informatie over de verschillende lidmaatschappen bij de verschillende beroepsverenigingen klik hier.

Volledig lidmaatschap

Indien je bent afgestudeerd aan een erkende opleiding, kom je in aanmerking voor het gewone, volledige lidmaatschap. Je geniet alle voordelen van het lidmaatschap.
Als je je lidmaatschapsvorm wilt wijzigen, bijvoorbeeld van studentlid naar reductie- of volledig lid omdat je je diploma hebt gehaald, stuur dan een kopie van je diploma (PDF of JPG) naar info@vaktherapie.nl o.v.v. je lidmaatschapsnummer. Geef in de mail aan dat je je lidmaatschap wilt omzetten. Het secretariaat zal dit voor je wijzigen en hier een bevestiging van sturen. 

Belangstellend lidmaatschap

Belangstellenden zijn diegenen die serieuze belangstelling hebben voor de vaktherapeutische beroepen, maar geen (erkend) praktiserend beoefenaar van een vaktherapeutisch beroep zijn. Bijvoorbeeld docenten aan opleidingen die zelf niet als vaktherapeut werkzaam zijn en geïnteresseerden die niet over een erkend diploma beschikken. Als belangstellende mag je de Algemene Vergadering bezoeken, maar je hebt geen stemrecht. Je ontvangt het Tijdschrift voor vaktherapie, nieuwsbrieven, de toegang tot studiedagen en andere vakinhoudelijke informatie. Je kunt geen aanspraak maken op rechtspositionele en functiegerichte ondersteuning. Op grond van deze geringere rechten is een lagere contributie vastgesteld.

Studentenlidmaatschap en reductielidmaatschap

Bachelor- en Masterstudenten aan een van de erkende opleidingen voor de vaktherapeutische beroepen kunnen gebruik maken van het voordelige studentlidmaatschap. Je hebt dezelfde rechten als een belangstellend lid. Je mag de Algemene Vergadering bezoeken, maar je hebt geen stemrecht. Je ontvangt het Tijdschrift voor vaktherapie, nieuwsbrieven, de toegang tot studiedagen en andere vakinhoudelijk informatie. Je kunt geen aanspraak maken op rechtspositionele en functiegerichte ondersteuning.
Alleen Bachelorstudentleden komen in aanmerking voor een reductielidmaatschap. Dit reductielidmaatschap houdt in dat je de 2 jaar na je afstuderen een korting krijgt op het volledige lidmaatschap. Je hebt de rechten van een volledig lid en geniet dus van alle voordelen van het lidmaatschap.
Masterstudenten worden na hun afstuderen meteen volledig lid

De NVVS stelt het reductielidmaatschap open voor alle leden die de Master Speltherapie gaan volgen en nu al volledig lid zijn. Het gaat hier om twee groepen:

 • studenten die rechtstreeks vanaf een post-HBO-opleiding Speltherapie de Master Speltherapie gaan volgen en zich in willen schrijven in het Register Vaktherapie.
 • NVVS-leden die in het verleden een VO-opleiding hebben gevolgd en die zich verder willen scholen door de Master Speltherapie te volgen.

De NVPMKT kent geen reductlielidmaatschap.

Tweede lidmaatschap

Wanneer je werkzaam en/of studerend bent in meerdere vakgebieden, dan kun je na toesturen van het bijbehorende diploma (of studentenkaart) gebruik maken van een voordelig tweede lidmaatschap (in bovengenoemde lidmaatschapsvormen).

Vergoeding contributie

Een aantal werkgevers en CAO’s biedt de mogelijkheid om een deel van de contributie terug te krijgen. Kijk hier voor een overzicht van de verschillende cao’s en vergoedingen voor contributie.

Handige links

Zie ook  lid worden gewoon lidmaatschap belangstellend lidmaatschap studenten lidmaatschap reductielidmaatschap tweede lidmaatschap vergoeding contributie