Vaktherapeuten

Tijdschrift

Tijdschrift voor vaktherapie

Het Tijdschrift voor vaktherapie publiceert artikelen over praktijk, theorie en onderzoek op het gebied van de vaktherapeutische beroepen: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. Het Tijdschrift voor vaktherapie verschijnt vier keer per jaar in een oplage van ongeveer 5.000 exemplaren. Elke vierde editie van een jaargang is een themanummer, waarin een belangrijk thema voor vaktherapeuten wordt besproken.

Doel van het tijdschrift

Het tijdschrift dient de verspreiding van kennis over de verschillende vaktherapeutische beroepen binnen de verschillende werkvelden. Daarnaast wil het Tijdschrift voor vaktherapie stimuleren tot het aanzetten van een kritische discussie. Aan de orde komen bijdragen over vaktherapie in engere zin, maar ook relevante theoretische bijdragen en onderzoeken binnen andere gebieden waarin vaktherapie worden geplaatst. Bovendien biedt het Tijdschrift voor vaktherapie ruimte voor artikelen over de inhoud en positie van de vaktherapeutische beroepen, opleidingen, buitenlandse ontwikkelingen en recent verschenen literatuur. Op deze manier draagt het Tijdschrift voor vaktherapie bij aan de verdere professionalisering van de vaktherapeutische beroepen.

Voor wie is het Tijdschrift voor vaktherapie bedoeld?

Het tijdschrift is bedoeld voor vaktherapeuten en andere professionals die met vaktherapie te maken hebben. Leden van de aangesloten beroepsverenigingen ontvangen het Tijdschrift voor vaktherapie gratis. Ben je geen lid en wil je het Tijdschrift voor vaktherapie wel graag ontvangen? Dat kan door een abonnement af te sluiten. 

Uitnodiging aan auteurs 

Zonder de inbreng van vakgenoten kan de redactie geen tijdschrift maken. De redactie nodigt je dan ook van harte uit om een bijdrage te leveren aan het Tijdschrift voor vaktherapie. Kijk hier hoe je kan bijdragen en ook wat het je oplevert. 

Adverteren?

Wil je een advertentie laten plaatsen in het Tijdschrift voor vaktherapie? Dat kan zeker! Kijk hier wat de opties zijn.   

Heb je een suggestie voor een artikel? We horen het graag! 

Naam: 

E-mailadres: 

Telefoonnummer: 

Mijn suggestie voor een artikel:

Wil je zelf een bijdrage leveren als auteur aan dit artikel? Ja Nee

Zie ook  onderzoek Tijdschrift voor vaktherapie Uit de praktijk Boekbespreking Kennisinnovatie Tijdschrift literatuur ontwikkelingen