• Beeldende therapie
  • Vaktherapie
  • NVPMKT

Tijdschrift voor vaktherapie

Het Tijdschrift voor vaktherapie verschijnt vier keer per jaar in een oplage van ongeveer 3.500 exemplaren.

Het Tijdschrift voor vaktherapie publiceert artikelen over de praktijk, theorie en onderzoek op het gebied van de vaktherapeutische beroepen: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie.

Het Tijdschrift dient in de bredere zin de verspreiding van kennis over de verschillende vaktherapeutische beroepen binnen de diverse werkvelden. Daarnaast wil het Tijdschrift voor vaktherapie stimuleren tot kritische discussie. Aan de orde komen bijdragen over vaktherapie in engere zin, maar ook relevante theoretische bijdragen en onderzoeken binnen andere gebieden dan vaktherapie worden geplaatst. Bovendien biedt het Tijdschrift voor vaktherapie ruimte voor artikelen over de inhoud en positie van de vaktherapeutische beroepen, opleidingen, buitenlandse ontwikkelingen en recent verschenen literatuur. Op deze manier draagt het Tijdschrift voor vaktherapie bij aan de verdere professionalisering van de vaktherapeutische beroepen.

Het Tijdschrift is bedoeld voor vaktherapeuten en andere professionals die met vaktherapie te maken hebben. Leden van de aangesloten beroepsverenigingen ontvangen het Tijdschrift voor vaktherapie gratis. Ben je geen lid en wil je het Tijdschrift voor vaktherapie graag ontvangen? Dat kan door een abonnement af te sluiten.

 

Heb je een suggestie voor een artikel? We horen het graag. 

Naam: 

E-mailadres: 

Telefoonnummer: 

Mijn suggestie voor een artikel:

Wil je zelf een bijdrage leveren als auteur aan dit artikel? Ja Nee