Vaktherapeuten

Reorganisatie en baanverlies

Reorganisatie en baanverlies

Welke stappen kun je ondernemen als je als vaktherapeut je baan dreigt te verliezen? In het document Advies vaktherapeuten bij dreigend banenverlies staat beschreven wat je kunt doen en waar je terecht kunt voor ondersteuning.

Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ: de Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg. De FBZ voert onder andere namens de FVB op instellingsniveau overleg met werkgevers over de personele gevolgen van fusies en reorganisaties. De FBZ heeft hierbij contact met de ondernemingsraad om zich een beeld te vormen van de ontwikkelingen op de werkvloer. Als de onderhandelingen tussen de FBZ en de werkgever uitmonden in een voorlopig resultaat voor een sociaal plan, dan wordt een ledenraadpleging gehouden. Je wordt dan gevraagd een oordeel te geven over het bereikte resultaat. Dit oordeel kan van doorslaggevende betekenis zijn bij het al dan niet ondertekenen van het sociaal plan.

Handige documenten

Zie ook  reorganisatie baanverlies ontslag boventallig