Vaktherapeuten

Beste scripties

De beste scripties over vaktherapie

De erkende vaktherapeutische opleidingen selecteren elk jaar de beste scripties van het betreffende studiejaar. Zij prijzen deze scripties, contractwerkstukken, praktijkonderzoeken en praktijkproducten aan om hun kwaliteit, theoretische onderbouwing of vernieuwende ideeën. Als redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie maken we elk jaar een overzicht van deze beste scripties. Van elke inzending geven we een korte samenvatting.

Het collegejaar 2020/2021 is het laatste jaar waarvoor de redactie dit uitgevoerd heeft. Momenteel zijn we op zoek naar iemand die dit zou willen bijhouden. Heb je interesse om dit als vrijwilliger op te pakken? Stuur dan een mailtje naar tijdschrift@vaktherapie.nl.

Bekijk de beste scripties per studiejaar hieronder: 

Wil je meer weten over een scriptie of heb je een vraag over een scriptie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de auteur(s) voor meer informatie.

Zie ook  Tijdschrift voor vaktherapie beste scripties