Vaktherapeuten

Themanummer 2023

Themanummer 2023

Elk jaar heeft de laatste editie van het Tijdschrift voor vaktherapie een thema. Dit jaar is het thema: "Vaktherapie in relatie-of systeemtherapie". Wil je een bijdrage leveren aan dit themanummer met bijvoorbeeld een artikel of een column? De richtlijnen kun je hier vinden. Je kunt jouw opzet voor een bijdrage mailen aan tijdschrift@vaktherapie.nl. De hoofdredactie beoordeelt alles wat binnenkomt. Is het van voldoende kwaliteit, is er niet eerder over gepubliceerd, past het bij het thema, welke vorm past het beste? Vervolgens zullen ze contact met je opnemen. De redactie begeleidt je als auteur bij het schrijfproces, je krijgt dus feedback en ruimte om aanpassingen te doen. Het is daarom van belang op tijd te starten. Meer informatie over het thema kun je hieronder vinden.

Vaktherapie in relatie- of systeemtherapie

Mensen zijn relationele netwerken. Relaties maken deel uit van wie we zijn, wie ik ben, wie jij bent. “Ik ben omdat wij zijn”, zei Nelson Mandela treffend. Er is altijd een verlangen in ons aanwezig naar verbinding. En als er in die verbinding met een dierbare pijn ontstaat, heeft dit gevolgen voor ons psychisch welzijn.
Problematiek in hechtingsrelaties komt op alle leeftijden voor. Uitsluitend het symptoomgedrag classificeren en hier een (vak)therapie op inzetten, gaat voorbij aan de context en betekenis van het probleem in het relationeel netwerk waar de cliënt deel van uit maakt. Zowel in de jeugdzorg als binnen relatietherapie is het werken met het landschap van de relatie(s) een gegeven. Als ontdekkingsreizigers gaan therapeut en cliënt op zoek naar de betekenis van alles wat in dit landschap aanwezig is. De symptomen krijgen een plaats en nieuwe verbindingswegen worden aangelegd. Meer en meer vaktherapeuten vinden een weg om vanuit hun vaktherapeutische expertise een brug te bouwen met relationele netwerken. En gaan daarin niet voorbij aan het systemisch denken als uitgangspunt. Het themanummer van dit jaar (2023) zal gaan over vaktherapie en systemisch werken in de meest brede zin van het woord. Denk daarbij dus ook aan vaktherapie en relatietherapie/seksualiteit.

Mail je ideeën naar tijdschrift@vaktherapie.nl en kijk op deze pagina voor de richtlijnen.

Zie ook  Tijdschrift voor vaktherapie themanummer