Vaktherapeuten

Commissie Loondienst

Commissie Loondienst

De Commissie Loondienst (voorheen Commissie Sociaal Beleid) is in het leven geroepen om leden die in loondienst werken bij te staan bij het opkomen voor hun belangen als werknemer.

De taken van de Commissie Loondienst zijn:

  • Ondersteuning bij het meelezen en het maken van een functiebeschrijving binnen FWG 3.0 (functiewaardering gezondheidszorg).
  • Ondersteuning bij reïntegratie en ziekte.
  • Gesprekspartner van vakbond FBZ inzake cao's, sociaal plannen, generieke ijkfunctie vaktherapie, speerpunten arbeidsvoorwaardenbeleid en het leveren van klankbordgroepleden.
  • Ondersteuning en stimulering van de visieontwikkeling van vaktherapeuten op actuele onderwerpen zoals het zorgprestatiemodel.
  • Bundelen van kennis die van belang is voor het werken in loondienst.
  • Stimuleren van leden om meer zichtbaar te worden in de eigen organisatie op beleidsniveau door een waardig gesprekspartner te worden/zijn en bijvoorbeeld zich te profileren tijdens de Week van de Vaktherapie.

De Commissie Loondienst bestaat op dit moment uit Henk Aartsma (beeldend therapeut), Dione Dijkman (danstherapeut), Monique van Dijk (muziektherapeut) en Mathijs Mulder (dramatherapeut). Om een goede afspiegeling te zijn van vaktherapie, zijn een speltherapeut, PMT-er en PMKT-er van harte welkom in de commissie.  

Werkwijze

De Commissie Loondienst werkt nauw samen met de belangenbehartigers van de verschillende verenigingen en het FVB-bureau. Toch kan de Commissie Loondienst pas succesvol zijn als vaktherapeuten meedenken en het belang van een collectieve inzet zien. Daarom zoekt de Commissie Loondienst een actieve kring van vaktherapeuten rondom de commissie die al in een vroeg stadium meedenkt over hoe de commissie de belangen van vaktherapeuten in loondienst het beste kan behartigen.
De vergaderingen zijn gemiddeld 1 keer per maand en duren ongeveer 1,5 uur. Daarnaast is er gemiddeld nog één à twee uur werk per week in de afhandeling van actiepunten.

Laat het ons weten als je graag commissielid wilt worden of in de actieve kring opgenomen wilt worden. Meld je aan via loondienst@vaktherapie.nl.

Handige informatie

Regelmatig krijgt de Commissie Loondienst vragen van vaktherapeuten over hun inschaling omdat zij graag net als veel van hun collega’s in schaal 55 willen. Je komt niet zomaar in een hogere schaal en het is ook niet iets waar je automatisch recht op hebt. Je bent immers bij je indiensttreding akkoord gegaan met een bepaalde schaal en financiële vergoeding voor je werk. Om die reden is het belangrijk om dit bij je indiensttreding goed te regelen en uit te onderhandelen of je een marktconform salaris krijgt of niet.  

Heb je al een arbeidsovereenkomst getekend? Dan geldt dat je in principe akkoord bent gegaan met de beschrijving van je functie. De functiewaardering is hierop gebaseerd. Dit betekent dat je moet aangeven waarom je functiebeschrijving nu niet meer passend is. Je moet dan aangeven wat er is veranderd sinds je in dienst kwam of wat men meer van je vraagt dan er beschreven staat in je functiebeschrijving. Of je recht hebt op een hogere schaal, hangt vaak samen met de mate van complexiteit van de functie, de wijze waarop je leiding krijgt en de verantwoordelijkheden die je draagt.

Op de pagina functiewaardeering en functiebeschrijving vind je meer informatie over het systeem van functiebeschrijving en -waardering. Ook vind je hier informatie over hoe je een verzoek tot functie(her)waardering in kunt dienen. De Commissie Loondienst heeft hiervoor een stappenplan per cao uitgewerkt. 

Zie ook  Cao Functiewaardering sociaal beleid loondienst