Vaktherapeuten

Zoek een vaktherapeut

Zoek een vrijgevestigde vaktherapeut in de buurt

Hier kun je een vaktherapeut in jouw buurt vinden. Alle vaktherapeuten die hier genoemd worden, zijn lid van de betreffende beroepsvereniging en voldoen aan bepaalde opleidingseisen. Dit betekent dat elke vaktherapeut een erkende opleiding op hbo- of wo-niveau heeft gevolgd. Daarnaast zijn ze geregistreerd in het Register Vaktherapie, hebben een klachtenregeling en kunnen een geldige VOG overleggen. Elke geregistreerde vaktherapeut verbindt zich aan bepaalde richtlijnen. Bovendien moet hij voortdurend actief bezig zijn met professionalisering middels bij- en nascholing, supervisie en intervisie. 

Een vrijgevestigde vaktherapeut zoeken

Zie ook  vrijgevestigde vaktherapeuten in de buurt vaktherapeut zoeken