Kennisinnovatie

Voortdurende kennisinnovatie zorgt voor een continue ontwikkeling van het vak. Daarnaast is onderzoek naar het effect van vaktherapie van belang. Financiers (gemeenten, zorgverzekeraars) zijn steeds kritischer en willen bewijs zien voor de effecten van de vaktherapeutische interventies. In dit kader stimuleren we als FVB onderzoek. Dit doen we onder andere via de Strategische Onderzoeksagenda. Ook is het van belang dat vaktherapie goed beschreven is. Op deze manier is voor iedereen inzichtelijk wat vaktherapie inhoudt. Daarom hebben we als FVB ingezet op onder andere de Generieke Module Vaktherapie en het beschrijven van vaktherapeutische interventies in producten en modules.

Daarnaast zijn er een aantal FVB Kennisnetwerken actief. In deze netwerken verenigen vaktherapeuten van verschillende disciplines zich rondom een bepaald thema. Binnen deze netwerken staat het uitwisselen van kennis centraal. Als FVB ondersteunen we deze kennisnetwerken. 

Deel dit via: