Vaktherapeuten

Kwaliteit

Kwaliteit

Als FVB willen we de kwaliteit van vaktherapie verder blijven ontwikkelen. We hebben hiervoor verschillende instrumenten ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan de Beroepscode voor vaktherapeuten, het Beroepscompetentieprofiel, het visitiatieprogramma en de Klacht- en tuchtrecht. Als het gaat om de kwaliteit van jonge professionals, dan spelen de opleidingen een belangrijke rol. Als FVB werken we daarom samen met verschillende opleidingen. Via het Register Vaktherapie waarborgen we de kwaliteit van de beroepsuitoefening van geregistreerde vaktherapeuten. 

Zie ook  kwaliteit