Vaktherapeuten

Voor studenten

Voor studenten

Opleidingen vaktherapie
Je kunt vaktherapie studeren bij verschillende opleidingen. Kijk hier voor een overzicht met erkende opleidingen. Met een erkende opleiding kun je lid worden van de beroepsvereniging en kun je je registreren als vaktherapeut. Momenteel zijn er vier masteropleidingen. Om je te oriënteren kun je ook eens kijken op www.nationaleberoepengids.nl/vaktherapeut.

Het is mogelijk een verkorte opleiding te volgen voor vaktherapeuten die al werken in hun vakgebied, maar geen erkende opleiding hebben gevolgd en voor mensen die als vaktherapeut willen gaan werken en die een andersoortige opleiding hebben gevolgd die overlap vertoont. Informeer bij de opleiding van jouw keuze naar mogelijke vrijstellingen. Hogeschool Zuyd maakt gebruik van het EVC-systeem. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Via dit systeem kunnen mensen die werkervaring hebben in een bepaald vakgebied op hbo-niveau (in dit geval vaktherapie) in verkorte tijd een diploma halen. Je brengt je werkervaring in door middel van een portfolio met bewijsstukken en doet een assessment. Vervolgens wordt bekeken over welke competenties je beschikt en op welk niveau. Hierna kun je een opleidingstraject op maat aanvragen bij deze opleiding. 

Student-lidmaatschap beroepsvereniging
Als je studeert aan een van de erkende bachelor opleidingen, ontvang je een flinke korting op het lidmaatschap van je beroepsvereniging. Nadat je bent afgestudeerd, kun je gebruik maken van twee overgangsjaren. Lees voor de voorwaarden verder bij lidmaatschap. Studenten aan een masteropleiding kunnen geen gebruik maken van het studentlidmaatschap.

Stageplaatsen
De opleidingen beschikken over informatie over stageplaatsen. Ben je student-lid van een van de beroepsverenigingen? Dan kun je via het inlogdeel kijken bij Leden-zoeken-leden en hier een therapeut bij jou in de buurt zoeken.

Scripties
Als je informatie zoekt over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld voor je scriptie, dan kunnen we je de volgende tips geven.

  • Het Tijdschrift voor vaktherapie. Dit verschijnt vier keer per jaar en bevat onderzoeksartikelen over tal van onderwerpen. Je kunt artikelen zoeken en deze tegen een kleine vergoeding bestellen.
  • De website van je eigen beroepsvereniging
  • FVB Kennisnetwerken. Er zijn verschillende kennisnetwerken over specifieke onderwerpen. Hier is veel informatie over dat onderwerp te vinden.
  • Het Trimbos-instituut heeft ook veel informatie beschikbaar.

Heb je een goede scriptie die ook voor anderen interessant is? Je kunt zelf de beroepsvereniging benaderen, wellicht hebben zij plek om jouw scriptie of een samenvatting ervan te publiceren op hun website of in hun nieuwsbrief. De redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie publiceert elk jaar een selectie per vakgebied van scripties die door de erkende opleidingen als beste zijn beoordeeld. Het Tijdschrift neemt de samenvatting van deze scripties op.

Na je opleiding
Na je opleiding, zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt in loondienst werken, een eigen praktijk starten of een combinatie hiervan maken. Je moet er rekening mee houden dat de banen binnen instellingen, speciaal onderwijs en dergelijke niet voor het oprapen liggen. Ook zijn banen voor vaktherapeuten vaak gebaseerd op kleine contracten van minder dan 36 uur. Soms zul je zelfs bereid moeten zijn om te verhuizen, in sommige regio’s is het aanbod van afgestudeerde vaktherapeuten (en dus de concurrentie) nu eenmaal groter. Als FVB werken we er samen met de beroepsverenigingen hard aan om het vak meer bekendheid te geven. We hopen dat dit ook effect zal gaan hebben op het banenaanbod.
Je kunt je ook als zelfstandig vaktherapeut vestigen en een eigen praktijk starten. Ben je lid van je beroepsvereniging? De FVB commissie Vrijgevestigde Vaktherapeuten (VVT) heeft hiervoor richtlijnen opgesteld. Deze kun je vinden achter de inlog op de website. Ook kun je hier terecht voor informatie en tips voor het starten van een eigen praktijk.
Bij- en nascholing kun je opdoen door bijvoorbeeld het volgen van studiedagen van de beroepsvereniging, van aanverwante beroepsgroepen of door het volgen van workshops en cursussen (bijvoorbeeld van RINO).

Registratie als vaktherapeut
Na je opleiding, kun je je registratie halen. Alle informatie met betrekking tot registratie bij het Register Vaktherapie vind je op www.registervaktherapie.nl. Wil je als vaktherapeut in aanmerking komen voor registratie, dan moet je in elk geval lid zijn van één van de bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen.

Zie ook  scriptie opleiding student student-lidmaatschap stageplaats