Vaktherapeuten

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

De FVB behartigt de collectieve belangen van vaktherapeutische professionals in de verschillende disciplines: danstherapeuten, muziektherapeuten, beeldende therapeuten, dramatherapeuten, psychomotorische therapeuten, psychomotorische kindertherapeuten en speltherapeuten.

Er zijn landelijke ontwikkelingen die alle disciplines aangaan. Als FVB behartigen hierin de belangen van alle vaktherapeuten. Dit gebeurt onder andere door bij relevante partijen te lobbyen, deel te nemen aan relevante overleggen, presentaties te verzorgen en samen te werken met partijen. Daarnaast informeren we leden over de ontwikkelingen, kunnen leden terecht met vragen en zijn relevante documenten beschikbaar voor leden via de website. Daarnaast streven we als FVB naar een goede profilering van het vak en de professionals.Voor individuele leden is er de mogelijkheid voor juridische bijstand. 

We zijn aangesloten bij de FBZ. FBZ voert de cao-onderhandelingen voor goede arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de zorg namens de FVB en andere aangesloten partijen. Ook onderhandelt FBZ namens ons bij fusies of reorganisaties bij organisaties waar leden werken. Deze afspraken worden in een sociaal plan vastgelegd. 

Handige links

Zie ook  belangenbehartiging

Navigatie

Actueel bij de FVB

 Meer nieuws