Vaktherapeuten

Opleidingen

Opleidingen

Om lid te worden van een van de beroepsverenigingen die bij de FVB zijn aangesloten, moet je een erkende opleiding gevolgd hebben. Op deze manier borgen we een bepaald niveau en kwaliteit van de leden. Kijk hier voor een overzicht van de erkende opleidingen.

De Vereniging Hogescholen heeft in 2016 het ‘Landelijk domeinprofiel hbo-bacheloropleidingen vaktherapeutische beroepen’ goedgekeurd. Een projectgroep heeft dit geschreven. In de projectgroep zaten vertegenwoordigers van de betrokken opleidingen en de FVB. Het domeinprofiel beschrijft de beroepstaken en de competenties die beginnende vaktherapeutische professionals (op bachelorniveau) nodig hebben om die taken goed uit te voeren. Op deze manier voldoen de opleidingen aan de eisen die het beroep stelt.

Alle erkende hbo-opleidingen vaktherapeutische beroepen  maken deel uit van het Landelijk Overleg Opleidingen Vaktherapeutische Beroepen (LOO VTB). Als FVB zijn we ook lid van het LOO VTB. Op deze manier hebben we inbreng als het gaat om de kwaliteit van de opleidingen. 

Zie ook  erkende opleidingen LOO VTB Landelijk domeinprofiel hbo-bacheloropleidingen Landelijk Overleg Opleidingen