Vaktherapeuten

Juridische bijstand

Juridische bijstand

Als FVB hebben we een Fonds Individuele Rechtsbijstand in het leven geroepen. Ben je langer dan een jaar lid van een van de aangesloten beroepsverenigingen, dan kun je een beroep doen op dit fonds voor zover het betrekking heeft op de uitoefening van een onder de FVB vallend beroep. We werken voor de afhandeling samen met een vaste jurist.
Ben je belangstellend lid of studentlid, dan kun je géén gebruik maken van dit fonds.

Jaarlijks wordt een bedrag in het fonds gestort. Dit is een vast bedrag per beroepsvereniging en staat in verhouding met het aantal begrote leden voor elke vereniging. In verband met de hoogte van dit bedrag en hiermee de draagkracht van het fonds, is het gebruik van het fonds bedoeld voor zaken die een gelimiteerd aantal uren van de jurist vergen. Zo zijn er grenzen gesteld aan het aantal gesubsidieerde uren dat voor een casus beschikbaar is. Boven deze grens wordt het eigen aandeel in de kosten groter. Zie de regeling voor de beschikbare uren en meer informatie over het Fonds Individuele Rechtsbijstand.

Zie ook  juridische bijstand Fonds Individuele Rechtsbijstand rechtsbijstand