Vaktherapeuten

Wet BIG

Wet BIG

In mei 2015 hebben we als FVB opnieuw een aanvraag neergelegd bij het Ministerie van VWS om de GZ-Vaktherapeut op te nemen in Artikel 34 van de Wet BIG (= beschermde opleidingstitel). Begin 2016 hebben we bericht ontvangen van het Ministerie van VWS dat de aanvraag is afgewezen. 
De belangrijkste reden is dat er onvoldoende eenduidigheid is in opleidingsroutes die opleiden tot GZ-vaktherapeut.

"Omdat er geen sprake is van een specifieke opleiding GZ-vaktherapeut, is het dus ook niet mogelijk voor dat beroep een opleiding aan te wijzen of te regelen." 

Verder is het ministerie van mening dat er geen noodzaak is om het beroep te reguleren ter bescherming van de patiënt. In het kader van verzekerbare zorg werkt de vaktherapeut onder eindverantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde hoofdbehandelaar. Voor de vrijgevestigde vaktherapeuten heeft de FVB het Register Vaktherapie. Hiermee wordt de deskundigheid en professionaliteit van de beroepsgroep in voldoende mate bewaakt en bevorderd. Bovendien twijfelt het ministerie aan het feit dat de beroepsuitoefening gericht is op de individuele gezondheidszorg, dus rechtstreeks gericht op een persoon en met als doel de gezondheid van die persoon te bevorderen of te bewaken. 

We hebben als FVB een reactie gegeven waarin we een aantal zaken toelichten. Hiermee lijkt een voorlopig einde gekomen aan een jarenlange lobby en veel correspondentie met het ministerie. 

Handige documenten
Handige linken

Zie ook  Wet BIG GZ-vaktherapeut artikel 34