Vaktherapeuten

Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM)

Sinds oktober 2023 zijn we als FVB een samenwerking aangegaan met GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid eerder ook wel bekend als De Nieuwe ggz). Voor vaktherapeuten in de ggz betekent dit een kans om concreet bij te dragen aan het inrichten van een nieuw ggz-zorglandschap, met ruimte voor creatieve ideeën om de waarde van vaktherapie op de juiste plek en het juiste moment voor de hulpzoekende burger in te zetten. Alhoewel het denken vanuit GEM gestart is in de ggz staat niets op zichzelf in deze 'verander-arena' en zullen ook de andere domeinen een rol spelen. 

Over GEM


GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid) houdt zich sinds 2020 bezig met de uitdaging om de visie op psychisch lijden vanuit De Nieuwe GGZ in co-creatie te bewijzen, organiseren en financieren. De GEM-hypothese is dat de zorg niet verbetert door de match van de vraag met het bestaande ggz-aanbod te optimaliseren, maar door in gezamenlijkheid een antwoord te formuleren op de vraag van de cliënt. Dit antwoord moet gevonden worden in een veel ruimer palet van mogelijke interventies dan momenteel geboden wordt. Dat vraagt om een verruiming van zinvolle en relevante interventies. Hierbij betrekt GEM nadrukkelijk ook ervaringsdeskundigheid, welzijnsaanbod en aanbod uit het publieke domein. Voor GEM is duidelijk dat het aanbod, de organisatie en financiering van zorgverlening daartoe opnieuw ingericht zullen moeten worden.
 

GEM-projecten in het land


Als FVB hebben we contact gelegd met alle GEM-locaties. Per locatie zijn we in gesprek over de inzet van de vaktherapie. We brengen in kaart welke vaktherapeuten willen/ kunnen participeren in GEM en wie dit al doen. Van hieruit gaan we bouwen aan het netwerk dat nodig is om vaktherapie in de volle breedte (dus met de zeven vaktherapeutische disciplines) mee te laten doen in de GEM-ontwikkelingen.

Op dit moment zijn er vijf locaties in Nederland waar GEM-projecten in proces zijn:

Er zullen gaandeweg meer GEM-locaties volgen.

Onze doelen zijn onder andere:

  • Vaktherapie structureel onderdeel laten uitmaken van de hulpverlening binnen de GEM-projecten
  • Per GEM-locatie een vaktherapeut als ambassadeur/ ‘aanjager’ van de betrokken vaktherapeuten in het zorgaanbod
  • Installatie van een kring van bovengenoemde vaktherapeuten/ambassadeurs vanuit de verschillende GEM-locaties, zodat er van elkaar geleerd kan worden
  • Ondersteuning bieden aan de vaktherapeuten die in deze innovatieve projecten in de ggz participeren
  • Participeren in mogelijke onderzoeken naar de effecten van GEM

 
Nieuwsgierig geworden?


Heb je vragen of suggesties? Altijd goed!
Wil je meedoen met de Veranderateliers van GEM in de verschillende regio’s? Heel graag!
Neem in beide gevallen contact op met Martin Hoogvliet, senior beleidsadviseur ggz bij de FVB, e-mail m.hoogvliet@vaktherapie.nl.

Zie ook  De Nieuwe GGZ GEM Ecosysteem Mentale Gezondheid