Vaktherapeuten

Visitatie

Visitatie

Alle vrijgevestigde vaktherapeuten (VVT’ers) moeten naast de wettelijke eisen voldoen aan de eisen voor praktijkvoering zoals deze door de consumenten- en patiëntenorganisaties zijn vastgesteld. Deze zijn binnen de FVB vastgelegd in de Richtlijnen voor de Vrijgevestigde Vaktherapeut. Zorgverzekeraars stellen als eis voor erkenning van de beroepsvereniging dat de beroepsvereniging toeziet op het feit dat hun vrijgevestigde leden deze regels volgen. Met het visitatieprogramma bieden we als FVB leden de gelegenheid om te voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraars. Inmiddels wordt visitatie van praktijken door alle zorgverzekeraars verplicht gesteld en is het een voorwaarde om gevonden te worden bij "zoek een therapeut"

Als FVB hebben wij het bureau Visie-tatie opdracht gegeven als onafhankelijke partij de visitaties te verrichten. De visitaties gebeuren volgens een objectief vastgesteld en gestandaardiseerd visitatieprotocol, zonder inhoudelijke sturing van buitenaf.

Hieronder worden de punten opgenoemd waarnaar gekeken wordt bij visitiate:

 • Opleidingsniveau
 • Praktijkvoering
 • Bereikbaarheid
 • Praktijkinrichtingseisen
 • Patiënten-/cliëntendossier
 • Hygiëne
 • Tarieven en betalingswijzen
 • Privacy en omgang cliënt
 • Klacht- en tuchtrechtregeling
 • Verzekeringen
 • Registratie en AGB-code

Zie ook  richtlijnen visitatieprogramma visitatie AVAR visitatieprotocol VVT eisen zorgverzekeraars