Vaktherapeuten

Jeugdhulp Informatie Pakket - JIP

Jeugdhulp Informatie Pakket - JIP

Het Jeugdhulp Informatie Pakket (JIP) ondersteunt vrijgevestigde vaktherapeuten bij het verkrijgen van een contract bij de gemeente voor het leveren van jeugdhulp of het werken op basis van een jeugdwet-pgb. JIP rust alle vaktherapeuten zo toe dat ze het aanbestedingstraject goed voorbereid in kunnen gaan. Uit de praktijk blijkt dat gemeenten de wet- en regelgeving niet altijd op de juiste manier toepassen waardoor het voor vaktherapeuten in sommige situaties moeilijk is om voet aan de grond te krijgen. JIP kan hierbij helpen.

JIP biedt informatie over de gemeente, aanbestedingen, het pgb, vergoedingen en tariefstelling, het kwaliteitskader jeugd en de Jeugdwet, het SKJ, kwaliteitsborging en het Register Vaktherapie, bezwaar en juridische mogelijkheden bij afwijzing. Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden. Vergeet dus niet in te loggen!

Kom je er met elkaar en alle informatie uit dit JIP niet uit, dan kun je contact opnemen met het JET (Jeugdhulp Expertise Team)

 

JIP - Jeugdhulp Informatie Pakket

Direct naar:

Zie ook  Jeugdhulp gemeenten contracteren JIP Jeugdhulp Informatie Pakket aanbesteding

Navigatie

Actueel bij de FVB

 Meer nieuws