Vaktherapeuten

Beroepscompetentieprofiel

Beroepscompetentieprofiel

Het Beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut versterkt de herkenbaarheid van het beroep voor zowel vaktherapeuten zelf als collega’s, werkgevers en cliënten. Het zorgt voor een heldere en eenduidige formulering waarmee het beroep zich kenbaar maakt en zijn noodzakelijkheid toont. Een beroepscompetentieprofiel beschrijft het beroep in al zijn facetten. Het helpt dus om vaktherapie met elkaar op een eenduidige manier uit te dragen. 

In dit beroepscompetentieprofiel voor vaktherapeuten kun je het volgende vinden:

  • Een beschrijving van de vaktherapeutische beroepen, de gemeenschappelijke en de specifieke kenmerken en de werkvelden waar vaktherapeuten werken. Daarnaast worden het onderzoekend vermogen en het ondernemerschap van vaktherapeuten extra belicht. 
  • Een schets van de ontwikkelingen in het werkveld: de veranderde wet- en regelgeving, de veranderde visie op zorg en welzijn, de implicaties voor de jeugdzorg en ggz en de veranderende rol van hulpvrager en hulpverlener. 
  • Een beschrijving van de positionering van de vaktherapeut in het werkveld
  • Beroepstaken
  • Competenties en kennis
  • Kennisdomeinen
  • Kritische beroepssituaties

In 2012 hebben we samen met GGZ Nederland het beroepscompetentieprofiel GZ-Vaktherapeut opgesteld. Dit profiel was sterk gericht op vaktherapeuten die werken in instellingen. Het profiel weerspiegelde daarmee niet de huidige situatie: steeds meer vaktherapeuten werken namelijk als zelfstandig ondernemer. Bovendien was inmiddels een en ander gewijzigd rond de wet- en regelgeving in zorg en welzijn. Ook de samenstelling van de FVB was veranderd met de aansluiting van de NVPMKT en de NVVS (psychomotorische kindertherapeuten cq speltherapeuten). Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat we in 2020 het Beroepscompetentieprofiel GZ-Vaktherapeut hebben vervangen door het Beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut. 

Het volledige Beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut kun je hier vinden.

Zie ook  Beroepscompetentieproefiel