• Beeldende therapie
  • Vaktherapie
  • NVPMKT

Welkom op de website van de FVB

FVB staat voor Federatie Vaktherapeutische Beroepen. We zijn een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen. Er zijn op dit moment zes verenigingen bij ons aangesloten: de Nederlandse Verenigingen voor

  • Beeldende Therapie
  • Danstherapie
  • Dramatherapie
  • Muziektherapie
  • Psychomotorische Therapie en
  • Psychomotorische Kindertherapie.

Vanaf 1 januari 2017 zal ook de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS) zich aansluiten.

Therapeuten behorend tot deze vaktherapeutische beroepen behandelen cliënten met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen. Als FVB maken we ons sterk voor een goede positionering van het vak en de vaktherapeutische professionals op landelijk en regionaal/lokaal niveau. 

Actueel

toon meer nieuws