Vaktherapeuten

Update Wkkgz en gevolgen voor vrijgevestigde vaktherapeuten

20 december 2016

Enige tijd geleden hebben we je uitgebreid bericht over de Wet kwaliteit, klacht en geschillen zorg (Wkkgz) en alle gevolgen die dat heeft voor jou als vrijgevestigde vaktherapeut. Het is belangrijk dat je de verplichtingen die voortvloeien uit de Wkkgz goed regelt. Wanneer je dit niet doet, dan kan het grote financiële gevolgen voor je hebben wanneer een cliënt een klacht heeft. Deze wet verlaagt bovendien de drempel om een klacht in te dienen. Mocht je bezoek krijgen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Wkkgz-verplichtingen zijn niet op de juiste manier geregeld, dan kunnen zij uiteindelijk besluiten dat jouw praktijk moet worden gesloten.

Na uitgebreid onderzoek is de Algemene Vergadering van de FVB tot de conclusie gekomen dat voor 2017 de beste keuze voor jou als vrijgevestigde vaktherapeut is om je aan te melden bij het NIBIG. Met deze inschrijving heb je als vrijgevestigde vaktherapeut de volgende zaken geregeld. 

  • Klachtenregeling
  • Klachtenfunctionaris
  • Geschilleninstantie
  • Wkkgz-Waarborgfonds

De nut en noodzaak van een goede rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekering zijn per 1 januari 2017 belangrijker dan ooit! Als je geen geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor 2017 hebt, dan kun je geen gebruik maken van het NIBIG-aanbod. Je kunt uiteraard via ons alsnog deze verzekeringen afsluiten.

De kosten
Voor slechts € 45,- per jaar biedt het NIBIG alles wat hierboven beschreven staat. Dit is exclusief BTW en exclusief kosten rechtsbijstand- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Aanmelden bij het NIBIG
Het is een wettelijke eis dat iedere vrijgevestigde vaktherapeut individueel is aangemeld bij een geschilleninstantie. Dit is de reden dat je je als individuele zorgverlener zelf moet inschrijven bij het NIBIG. Inschrijven bij het NIBIG kan via deze link. Wat heb je nodig op het moment van inschrijving:

  • Diploma beroepskwalificatie (het diploma op basis waarvan je ooit lid geworden bent van je beroepsvereniging)
  • Geldige polis van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Verklaring omtrent gedrag (VOG)
    Omdat de VOG nog niet voor alle vaktherapeuten verplicht was, kan het zijn dat je deze nog aan moet vragen. Met het NIBIG is afgesproken dat je deze later kunt aanleveren. Hier vindt je meer informatie over het aanvragen van een VOG.

Doe dit alles uiterlijk op 27 december 2016 (maar het liefst natuurlijk eerder) zodat je alles voor 1 januari 2017 hebt geregeld. Uiteraard kun je je ook later nog altijd inschrijven. Je bent dan echter pas gedekt vanaf het moment van inschrijving en betaling.  

Hier kun je alle informatie rondom de Wkkgz nog eens doorlezen. Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar info@vaktherapie.nl.

Zie ook  klachtenprocedure klachten Wkkgz NIBIG klachtenregeling geschilleninstantie waarborgfonds