Vaktherapeuten

Nieuwe interventiebeschrijving gepubliceerd: Affectregulerende vaktherapie - psychomotorische therapie ter vermindering van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen met problematische gehechtheid

14 december 2021

De interventiebeschrijving Affectregulerende vaktherapie - psychomotorische therapie (ArVTpmt) ter vermindering van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar met problematische gehechtheid is gepubliceerd op de Databank Vaktherapie.

Kinderen met problematische gehechtheid hebben moeite met het hanteren van gedrag en emoties. De gedrags- en emotionele problemen lijken direct verband te houden met de zwakke regulatie van spanningen en gevoelens (affecten) die ontstaan is in de vroege relatie tussen kind en opvoeder. 

ArVTpmt is gericht op het reguleren van affect, aandacht, gedrag en emoties. Affect is te definiëren als de verzameling van interne spanningen en niet afleesbare, onbewuste gevoelens. Emoties zijn gevoelens die zichtbaar zijn in gedrag. In de ArVTpmt leert het kind in drie fasen affect, aandacht, emoties en gedrag te reguleren door het werken met bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen en door gebruik te maken van de werkrelatie tussen kind en psychomotorisch therapeut. 

Door in eerste instantie basaal mentaliserend en dus vooral non-verbaal in te gaan op het kind en zijn spanningen te reguleren (spannings-regulatiefase), kan het kind al doende leren openstaan om stil te staan bij zijn spanning en gevoelens (aandachts-regulatiefase). Daarna leert de psychomotorisch therapeut het kind in allerlei bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen om verschillende gradaties van spanning en gevoelens te onderscheiden en te delen (affect-regulatiefase). 

Doel is dat het kind gehechtheidsgedrag ontwikkeld waardoor gedrags- en emotionele problemen afnemen. De therapie vindt wekelijks plaats, individueel in sessies van drie kwartier tot een uur, gedurende een half jaar tot anderhalf jaar. 

De interventiebeschrijving kun je hier vinden. Deze is gepubliceerd op de Databank Vaktherapie. Hier vind je naast interventiebeschrijvingen ook wetenschappelijke artikelen over vaktherapie en artikelen die verschenen zijn in het Tijdschrift voor vaktherapie.

Zie ook  PMT ArVT Affectregulerende vaktherapie hechtingsstoornis hechtingsproblematiek