Vaktherapeuten

Oproep: Sluit je aan bij de Klankbordgroepen voor cao GGZ, cao Gehandicaptenzorg en cao Ziekenhuizen!

Als FVB hechten we veel waarde aan de betrokkenheid van vaktherapeuten bij de ontwikkeling en voorbereiding van nieuwe cao's. De huidige cao GGZ en cao Gehandicaptenzorg lopen eind dit jaar af en de cao Ziekenhuizen loopt in januari 2025 af. Ter voorbereiding op de nieuwe cao’s zoeken we vaktherapeuten die willen deelnemen aan de klankbordgroepen voor deze drie cao's.

Wil je meedenken tijdens het cao-proces? Meld je dan nu aan via het secretariaat van de FVB: secretariaat@vaktherapie.nl.

Wat betekent deelname?
Als lid van de klankbordgroep:

  • Blijf je goed op de hoogte: je ontvangt actuele informatie over de ontwikkelingen aan de cao-tafel.
  • Oefen je invloed uit door signalen en ontwikkelingen vanaf de werkvloer te delen met de onderhandelaars.
  • Werk je flexibel: overleggen vinden meestal digitaal en 's avonds plaats, met een frequentie die afhangt van het verloop van de onderhandelingen.

Gedurende het cao-traject houden de onderhandelaars je online op de hoogte van de ontwikkelingen achter de schermen.

Meer weten?
Lees hier meer over de werkwijze van de klankbordgroep.

Huidige bezetting:

  • Cao Jeugdzorg: 121 leden van bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen vallen onder deze cao. 1 lid daarvan zit in de klankbordgroep.
  • Cao Ziekenhuizen: 87 leden van bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen vallen onder deze cao. Er zitten geen leden in de klankbordgroep.
  • Cao GGZ: 919 leden van bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen vallen onder deze cao. Er zitten geen leden in de klankbordgroep.
  • Cao Gehandicaptenzorg: 330 leden van bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen vallen onder deze cao. Er zitten geen leden in de klankbordgroep.
  • Cao UMC: 51 leden van bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen vallen onder deze cao. Er zitten geen leden in de klankbordgroep.


Jouw stem is belangrijk! Sluit je aan en help ons de nieuwe cao’s vorm te geven. Meld je nu aan via het secretariaat van de FVB: secretariaat@vaktherapie.nl.