Vaktherapeuten

Oproep: lever voorbeelden aan bij problemen met de invoering van het Zorgprestatiemodel

20 december 2021


Kom nu met concrete voorbeelden over het Zorgprestatiemodel!

Als FVB maken we ons grote zorgen over de ontwikkelingen rond de invoering van het Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022. Het Zorgprestatiemodel in de ggz en de forensische zorg leek een stap in de goede richting te zijn, maar veel signalen van vaktherapeuten wijzen op dit moment op het tegendeel. Vandaar dat we een bezwaarbrief naar de Nederlandse Zorgautoriteit hebben verstuurd om voor jouw belangen als vaktherapeut op te komen. Dit heeft geleid tot een goed en indringend gesprek met de Nederlandse Zorgautoriteit waarin ze hebben aangegeven pas te kunnen ingrijpen als ze voldoende concrete signalen van vaktherapeuten krijgen over waar het misgaat met de invoering van het Zorgprestatiemodel. Vandaar onze oproep om concrete voorbeelden bij ons aan te leveren.
 

Vier-minuten-norm klopt niet

We krijgen alarmerende berichten van vaktherapeuten die erop wijzen dat de beschikbare uren voor vaktherapie in de ggz- of de forensische instellingen meer dan gehalveerd worden. Dit komt niet overeen met de uitspraak van de Nederlandse Zorgautoriteit dat het Zorgprestatiemodel budgettair neutraal wordt ingevoerd. We zien dat binnen de ggz- en de forensische zorginstellingen het gemiddelde voor de behandeltijd voor vaktherapie gesteld wordt op vier minuten per patiënt per dag. En dat instellingen dit gemiddelde van vier minuten tot een vaste norm verheffen. Dit klopt niet. Ook de NZa heeft bevestigd dat dit niet klopt. Daarnaast zien we dat de tarieven van vaktherapeuten in zzp-verband sterk onder druk staan met de invoering van het Zorgprestatiemodel.
 

Concrete voorbeelden

Als FVB hebben we concrete voorbeelden nodig vanuit de praktijk. Als vaktherapeut kun jij ons voorzien van deze voorbeelden over problemen bij de invoering van het Zorgprestatiemodel. Het kan dan gaan over de toepassing van de vier-minuten-norm, over tarieven of over een ander onderwerp. Belangrijk is dat deze praktijkvoorbeelden zo concreet mogelijk zijn. Geef dan ook de naam van de instelling, wat is precies gecommuniceerd, wat betekent dit voor de bezetting van vaktherapeuten. Uiteraard behandelen wij en de NZa deze signalen vertrouwelijk. Je kunt jouw voorbeeld mailen aan ons via info@vaktherapie.nl.

Zie ook  NZa tarieven zorgprestatiemodel