Vaktherapeuten

Resultaten met tag "visitatie"

Visitatie van vaktherapeuten: fysieke toets door nieuw bureau

Begin 2017 is duidelijk geworden dat voor NVVS en NVPMKT-leden die ook geregistreerd zijn bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenare…

Visitatieprogramma

VisitatieprogrammaZorgverzekeraars stellen voorwaarden voor opname van beroepsgroepen waarvan zij zorg vergoeden vanuit de aanvul…

Visitatieprogramma

Visitatieprogramma Naast visitatie als kwaliteitsinstrument stellen zorgverzekeraars de volgende voorwaarden voor opname van…

Visitatie

Visitatie Alle vrijgevestigde vaktherapeuten (VVT’ers) moeten naast de wettelijke eisen voldoen aan de eisen voor praktijkv…

Geen resultaten in "Vacatures".