Vaktherapeuten

Artikel uitgelicht: Transdiagnostische factoren - één taal voor zowel cliënt als therapeut

14 december 2017

Als redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie willen we graag het artikel ‘Transdiagnostische factoren’ van Kees van den Bos (mede-auteur Generieke module Vaktherapie) en Dwayne Meijnckens (MIND) onder de aandacht brengen. In dit artikel leggen de auteurs uit wat de transdiagnostische factoren precies zijn. Daarnaast komen in dit artikel de vier stappen van het zorgproces aan bod, gezien vanuit het perspectief van een cliënt of naaste.

Cliënten, zorgverzekeraars en andere behandeldisciplines hebben behoefte aan inzicht hoe een vaktherapeut werkt. Hiervoor is onder andere de kwaliteitsstandaard Generieke module Vaktherapie ontwikkeld. In deze module zijn de transdiagnostische factoren geïntroduceerd, waar de auteurs in dit artikel verder op ingaan.

Transdiagnostisch betekent dat het de diagnose overstijgt. Bij een diagnose (bijvoorbeeld vanuit het DSM-classificatiesysteem) gaat het niet altijd om waar de cliënt zelf nou eigenlijk last van heeft. Dit is juist waar vaktherapie zich wel op richt: wat ervaart de cliënt, welke problemen en klachten heeft hij? Bij transdiagnostische factoren kun je bijvoorbeeld denken aan angstgevoelens en slaapproblemen bij een depressie, psychotische stoornis of angststoornis. Transdiagnostische factoren spelen dus een rol bij verschillende psychiatrische aandoeningen.

Uiteindelijk is men uitgekomen op zeven transdiagnostische factoren die kenmerkend zijn voor vaktherapie:

  1. Waarnemen
  2. Arousal
  3. Executieve functies
  4. Emotieregulatie
  5. Verlies
  6. Sociaal functioneren en sociale interactie
  7. Regelsystemen

Met deze transdiagnostische factoren kunnen vaktherapeuten van verschillende disciplines één taal spreken. Bovendien sluit deze taal meer aan op de cliënt en geeft het meer duidelijkheid bij andere behandelaars over waar vaktherapie voor staat.

Lees hier het volledige artikel.

Dit artikel is eerder verschenen in het Tijdschrift voor vaktherapie, editie 4/2017. Van elke uitgave brengt de redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie één artikel onder de aandacht. Dit artikel is gratis te downloaden voor leden en niet-leden.

Zie ook  Tijdschrift voor vaktherapie artikel uitgelicht transdiagnostische factoren TDF