Artikel uitgelicht: Transdiagnostische factoren - bijdrage van Susan van Hooren voor de rubriek Trending Topic

Als redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie willen we dit keer graag de bijdrage van Susan van Hooren voor de rubriek Trending Topic onder de aandacht brengen. In deze rubriek lichten de lectoren om de beurt een bepaalde trend uit. Het gaat hierbij om onderwerpen die vaktherapie raken. Deze bijdrage is eerder verschenen in het Tijdschrift voor vaktherapie, editie 3/2018.

Lees hier de volledige bijdrage ‘Transdiagnostische factoren’ van Susan van Hooren voor de rubriek Trending Topic.

Van elke uitgave brengt de redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie één artikel onder de aandacht. Dit artikel is gratis te downloaden voor leden en niet-leden.

Het Tijdschrift voor vaktherapie is bedoeld voor vaktherapeuten en andere professionals die met vaktherapie te maken hebben: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. Het Tijdschrift voor vaktherapie verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 3.500 exemplaren.

Deel dit via: