Vaktherapeuten

Oproep: Commissie Loondienst zoekt Versterking!

Ben jij een gepassioneerde vaktherapeut die wil bijdragen aan de verbetering van arbeidsomstandigheden voor collega's? Wil jij je inzetten voor een rechtvaardige behandeling en betere arbeidsvoorwaarden? Grijp dan nu je kans!
Met het aankomende vertrek van een van onze gewaardeerde commissieleden zijn we op zoek naar versterking. Bij voorkeur verwelkomen we twee nieuwe leden die met ons willen werken aan een betere toekomst voor vaktherapeuten in loondienst.

Wat doet de Commissie Loondienst?
De Commissie Loondienst behartigt op praktische wijze de belangen van de leden van de beroepsverenigingen die aangesloten zijn bij de FVB en die in loondienst werken. Onze werkzaamheden omvatten onder andere:

 • Beantwoorden van vragen rondom functiewaardering gezondheidszorg (FWG).
 • Het monitoren van de invoering van het zorgprestatiemodel (ZPM)
 • Gesprekspartner van vakbond FBZ inzake cao's, sociaal plannen, generieke ijkfunctie vaktherapie, speerpunten arbeidsvoorwaardenbeleid en het leveren van klankbordgroepleden.
 • Beantwoorden van vragen rondom arbeidsvoorwaarden en omstandigheden
 • Beantwoorden van vragen rondom pensioenzaken

Onze commissieleden hebben zich gespecialiseerd in deze onderwerpen en blijven continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wie zoeken wij?

 • Een gemotiveerde vaktherapeut die zich wil verdiepen in de belangen van vaktherapeuten.
 • Iemand die bereid is een cursus te volgen van de FBZ rondom functiewaardering.

Wat bieden wij?

 • Ondersteuning van een gemotiveerd team van collega vaktherapeuten.
 • Erkenning in de vorm van punten voor bestuurlijke activiteiten in het Register Vaktherapie op basis van gemaakte uren.
 • Een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding als waardering voor je inzet.
 • En natuurlijk, de dank van je collega vaktherapeuten die je helpt met jouw inzet en expertise.

Interesse?
Wil jij deel uitmaken van een team dat zich inzet voor eerlijke arbeidsvoorwaarden en een betere werkcultuur? Meld je dan nu aan! Stuur een e-mail naar loondienst@vaktherapie.nl of neem contact op met Henk Aartsma voor meer informatie. Samen kunnen we een verschil maken!