Aanmelden als vaktherapeut
 

Attentie! Inmiddels hebben voldoende vaktherapeuten zich aangemeld. Dank voor de interesse!

 

FVB organiseert begin 2019 een aantal fotosessies met vaktherapeuten van alle zeven de disciplines. Dit vanwege het schaarse beeldmateriaal dat er op dit moment van vaktherapie beschikbaar is. Wanneer je het als vaktherapeut leuk vindt om hier aan bij te dragen, kun je je hieronder aanmelden voor een fotosessie. FVB zal vervolgens contact met je opnemen, om te kijken wat de mogelijkheden zijn. 
 

Voornaam     

Achternaam 

Ik ben werkzaam als ... 

Mijn e-mailadres is 

Waar werk je? (Eigen praktijk, instelling, school) 

In welke plaats werk je? 

Op welke doelgroep richt je je? 

Richt je je op mensen met een specifieke aandoening? Zo ja, op welke aandoening? 

Ruimte voor extra opmerkingen:

 

 

Deel dit via: