• Beeldende therapie
  • Vaktherapie
  • NVPMKT

Adverteren

Het Tijdschrift voor Vaktherapie is bedoeld voor vaktherapeuten en andere professionals die met vaktherapie te maken hebben. Het Tijdschrift verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 3.500 ex. Vanaf 1 januari 2017 is ook de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten aangesloten.

Het Tijdschrift voor Vaktherapie publiceert praktijk-, theoretische en onderzoeksartikelen op het gebied van de vaktherapeutische beroepen: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. Het Tijdschrift wil kennis verspreiden over de verschillende vaktherapeutische beroepen binnen de diverse werkgebieden en aanzetten tot kritische discussie. Ook biedt het Tijdschrift voor Vaktherapie ruimte voor artikelen over de inhoud en positie van de vaktherapeutische beroepen, opleidingen, buitenlandse ontwikkelingen en recent verschenen literatuur.


Advertentietarieven 2017

Zie het overzicht voor de verschillende formaten.

1/1 pagina: € 499,-                        
1/2 pagina staand: € 245,-                       
1/2 pagina liggend: € 245,-                        
1/3 pagina liggend: € 199,- NIEUW!         
1/4 pagina staand: € 189,-

Bij afname van 3 advertenties in 2017 ontvangt u 10% korting op het totaalbedrag. Bij afname van 4 advertenties in 2017 ontvangt u 20% korting op het totaalbedrag.

Een voorbeeld:
U adverteert met 1/3 pagina in alle edities van het Tijdschrift voor vaktherapie in 2017. De totale kosten komen dan op € 636,80. Dit is € 159,20 per advertentie.

(prijzen exclusief 21% BTW)
 

Formaten

1/1 pagina 175 x 257 mm
1/2 pagina 84 x 257 mm (staand)
1/2 pagina 175 x 124 mm (liggend)
1/3 pagina 175 x 80 mm (liggend)
1/4 pagina 84 x 120 mm (staand)
 

Aanleverspecificaties

Digitaal Formaat: Hoge resolutie-pdf, CMYK
 

Verschijningsschema 2017 en aanleverdata voor adverteerders

Editie:

Verschijningsdatum:

Aanleverdatum advertenties:

1

2 februari 2017

12 december 2016

2

11 mei 2017

3 maart 2017

3

7 september 2017

26 mei 2017

4

16 november 2017

15 september 2017

1 (2018)

1 februari 2017

8 november 2017

 

Contact en informatie

Tijdschrift voor Vaktherapie
Susanne van der Lugt
Fivelingo 253
3524 BN  Utrecht
T: (030) 28 00 432
E: tijdschrift@vaktherapie.nl
 

Handige documenten