Vaktherapeuten
02
okt

Basisopleiding Schematherapie voor Vaktherapeuten

Evenement
09:30 - 17:00
- Downloaden als iCal

In de basisopleiding Schematherapie voor Vaktherapeuten maak je kennis met de schematherapie en leer je hoe je deze kennis en vaardigheden kunt inzetten als vaktherapeut. Deze opleiding is specifiek gericht op vaktherapeuten en voldoet aan de voorwaarden van de basiscursus Schematherapie van de Vereniging voor Schematherapie (en kan dus eventueel meetellen in de opleidingsroute tot Schematherapeutisch werkende).

Schematherapie is een integratieve therapie waarin methoden en technieken uit de interpersoonlijke, experiëntiële, cognitief-gedragstherapeutische en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen. Schematherapie is effectief gebleken in de behandeling van diverse persoonlijkheidsstoornissen en veelbelovend bij terugkerende en/of chronische As 1 problematiek. Uitgangspunt is dat wanneer niet aan de basisbehoeften van kinderen wordt voldaan, zij disfunctionele schema’s, copingstijlen en modi kunnen ontwikkelen die tot uiting komen in persoonlijkheidsproblematiek en bijvoorbeeld hardnekkige stemmings-, angst- of eetstoornissen. Vaktherapie blijkt van grote toegevoegde waarde binnen een (multidisciplinaire) schematherapeutische behandeling.

Schematherapie en de plaats van vaktherapie hierin

In deze basiscursus maak je kennis met de theorie en praktijk van schematherapie, en de plaats van vaktherapie hierin. Er wordt stilgestaan bij wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen (en hoe je deze diagnosticeert). Je leert hypothesen hierover te vormen en deze te verbinden met de actuele klachten in een casusconceptualisatie en met het behandelplan. De fasen, indicatiestelling en interventies in schematherapie komen aan de orde, evenals hoe verschillende vaktherapeutische werkvormen een plek kunnen krijgen binnen schematherapie. Behandeltechnieken worden gedemonstreerd en geoefend tijdens de cursus. Enerzijds maak je kennis en oefen je met de belangrijkste schematherapeutische technieken, anderzijds wisselen we ideeën en oefeningen uit vanuit de diverse vaktherapieën. Tot slot wordt aandacht besteed aan het hanteren van de therapeutische relatie en de behandelattitude. Ook de interactie tussen de schema’s en modi van de behandelaar (of het team) en die van de patiënt komt aan bod.

Speciaal voor vaktherapeuten 

Deze Basiscursus Schematherapie is speciaal ontwikkeld voor én door vaktherapeut(en)!
Tot de doelgroep behoren: Vaktherapeuten, met een registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapie en met werkervaring binnen een setting waar schematherapeutisch wordt gewerkt (bijvoorbeeld met geregistreerde schematherapeuten), aan te tonen door middel van een referentie.

voor meer informatie en inschrijven link

Inschrijven

Inschrijven voor dit evenement kan via de link in de tekst hierboven.