Vaktherapeuten

Uitgelicht editie 2/2018

Artikel uitgelicht: Mixen & Matchen. Over het integreren van muziektechnologie in het professioneel handelen van de muziektherapeut.

Als redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie willen we graag de twee artikelen ‘Mixen & Matchen’ van Carola Werger en Marijke Groothuis onder de aandacht brengen. In deze artikelen beschrijven de auteurs de noodzaak en de mogelijkheden om muziektechnologie (MTC) te integreren in het professioneel handelen van de muziektherapeut.  

Elke muziektherapeut gebruikt in zijn dagelijkse praktijk verschillende muziekinstrumenten. Maar maken muziektherapeuten ook gebruik van muziektechnologie als elektroniche instrumenten, software en opnameapparatuur? Volgens de auteurs mogen muziektherapeuten meer open staan voor creatieve benaderingen die je kunt faciliteren met (muziek)technologie. In het eerste artikel bespreken ze de werkvelden (revalidatie bijvoorbeeld) en doelgroepen (verstandelijk beperkten bijvoorbeeld) waarbij muziektechnologie al een plek heeft in de muziektherapie. Daarnaast beschrijven de auteurs zes doelgebieden waar je als muziektherapeut MTC kunt inzetten. De auteurs pleiten ervoor een nieuw kennisdomein in te voegen als het gaat om het opleiden van muziektherapeuten. Muziektherapiedocenten moeten muziektechnologie bewust gaan toepassen en integreren in hun praktijklessen. Het is belangrijk hierbij uit te gaan van de behoefte van de cliënt, benadrukken de auteurs. Het gaat niet om de technische en muzikale competenties. Het nieuwe kennisdomein krijgt zo een plek in het handelingsrepertoire van de toekomstige muziektherapeut.

In het tweede artikel gaan de auteurs in op de vraag hoe muziektherapiedocenten geschoold kunnen worden in dit nieuwe domein. Als muziektherapeut heb je naast vaardigheden in het hanteren van de technologie vooral vaardigheden nodig voor het betekenisvol inzetten van muziektechnologie in behandelsituaties. De auteurs beschrijven drie fases in het leerproces: de instructiefase om vaardigheden te verwerven, de praktijkfase om toe te passen met verschillende instructiematerialen voor docenten en de reflectiefase. Via deze weg kan muziektechnologie de nieuwe generatie muziektherapeuten goed toerusten voor de toekomst.

Lees hier het volledige artikel Mixen & Matchen 1.

Lees hier het volledige artikel Mixen & Matchen 2.

Deze artikelen zijn eerder verschenen in het Tijdschrift voor vaktherapie, editie 1 en 2/2018. Van elke uitgave brengt de redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie één artikel onder de aandacht. Dit artikel is gratis te downloaden voor leden en niet-leden.

Zie ook  Tijdschrift voor vaktherapie muziektherapie artikel uitgelicht