Commissie Loondienst

De commissie Sociaal Beleid is overgegaan in de Commissie Loondienst. De Commissie Loondienst is in het leven geroepen om leden die in loondienst werken bij te staan bij het opkomen voor hun belangen als werknemer.

De taken die we op ons gaan nemen zijn:

  • Ondersteuning bij het meelezen met het maken van een functiebeschrijving binnen FWG 3.0. (functiewaardering gezondheidszorg)
  • Ondersteuning bij re-integratie en ziekte.
  • Gesprekpartner FBZ inzake: CAO/sociaal plan, generieke ijkfunctie vaktherapie, speerpunten arbeidsvoorwaardenbeleid en het leveren van klankbordgroep leden.
  • Ondersteuning & stimulering visieontwikkeling vaktherapeuten op actuele onderwerpen zoals bijv. nu het zorgprestatiemodel.
  • Bundelen van kennis die van belang is voor het werken in loondienst.
  • Stimuleren van leden om meer zichtbaar te worden in de eigen organisatie op beleidsniveau door een waardig gesprekspartner te worden/zijn en bijv. je zelf te profileren tijdens de week van de vaktherapie.

 Werkwijze:

De Commissie Loondienst werkt nauw samen met de belangenbehartigers van de verschillende verenigingen, de staffunctionarissen, het secretariaat en de directeur van de FVB. Toch kan de Commissie Loondienst pas dan succesvol zijn als de leden van de FVB met hen meedenken en het belang van een collectieve inzet zien. Daarom zoeken we een actieve kring rondom de commissie die al in een vroeg stadium wil meedenken over hoe we onze belangen in loondienst het beste kunnen behartigen. De vergaderingen zijn gemiddeld 1 keer per maand en duren ongeveer 1,5 uur en daarnaast is er gemiddeld nog 1 à twee uur werk per week in de afhandeling van actiepunten.

Om een goede afspiegeling van de verenigingen te zijn, zoeken we nog naar een lid uit de verenigingen Speltherapie, PMT & PM(K)T. Er is een inmiddels een kandidaat voor de dramatherapeuten.

Laat het ons weten als je graag commissie lid wil zijn of liever in de actieve kring opgenomen wordt. Meld je aan via: loondienst@vaktherapie.nl

Met vriendelijke groet, Henk Aartsma (BT), Dione Dijkman (DaT), Monique van Dijk (MT), Mathijs Mulder (DT)

Deel dit via: