Commissie Loondienst

De commissie Sociaal Beleid is overgegaan in de Commissie Loondienst. De Commissie Loondienst is in het leven geroepen om leden die in loondienst werken bij te staan bij het opkomen voor hun belangen als werknemer.

De taken die we op ons gaan nemen zijn:

  • Ondersteuning bij het meelezen met het maken van een functiebeschrijving binnen FWG 3.0. (functiewaardering gezondheidszorg)
  • Ondersteuning bij re-integratie en ziekte.
  • Gesprekpartner FBZ inzake: CAO/sociaal plan, generieke ijkfunctie vaktherapie, speerpunten arbeidsvoorwaardenbeleid en het leveren van klankbordgroep leden.
  • Ondersteuning & stimulering visieontwikkeling vaktherapeuten op actuele onderwerpen zoals bijv. nu het zorgprestatiemodel.
  • Bundelen van kennis die van belang is voor het werken in loondienst.
  • Stimuleren van leden om meer zichtbaar te worden in de eigen organisatie op beleidsniveau door een waardig gesprekspartner te worden/zijn en bijv. je zelf te profileren tijdens de week van de vaktherapie.
     

 Werkwijze

De Commissie Loondienst werkt nauw samen met de belangenbehartigers van de verschillende verenigingen, de staffunctionarissen, het secretariaat en de directeur van de FVB. Toch kan de Commissie Loondienst pas dan succesvol zijn als de leden van de FVB met hen meedenken en het belang van een collectieve inzet zien. Daarom zoeken we een actieve kring rondom de commissie die al in een vroeg stadium wil meedenken over hoe we onze belangen in loondienst het beste kunnen behartigen. De vergaderingen zijn gemiddeld 1 keer per maand en duren ongeveer 1,5 uur en daarnaast is er gemiddeld nog 1 à twee uur werk per week in de afhandeling van actiepunten.

Om een goede afspiegeling van de verenigingen te zijn, zoeken we nog naar een lid uit de verenigingen Speltherapie, PMT & PM(K)T. Er is een inmiddels een kandidaat voor de dramatherapeuten.

Laat het ons weten als je graag commissie lid wil zijn of liever in de actieve kring opgenomen wordt. Meld je aan via: loondienst@vaktherapie.nl

Met vriendelijke groet, Henk Aartsma (BT), Dione Dijkman (DaT), Monique van Dijk (MT), Mathijs Mulder (DT)
 

Handige informatie

Functiewaardering en functiebeschrijving

Regelmatig komen er vragen van vaktherapeuten bij de Commissie lLondienst omdat zij graag net als veel van hun collega’s in schaal 55 willen. Je komt niet zomaar in een hogere schaal en het is ook niet iets waar je automatisch recht op hebt. Je bent immers bij je indiensttreding akkoord gegaan met een bepaalde schaal en financiële vergoeding voor je werk. Om die reden is het belangrijk om dit bij je indiensttreding goed te regelen en uit te onderhandelen of je een marktconform salaris krijgt of niet.  

Voor degenen die al een arbeidsovereenkomst getekend hebben geldt dat zij in principe akkoord zijn gegaan met de beschrijving van hun functie. De functiewaardering is hierop gebaseerd. Dit betekent dat je moet aangeven waarom je functiebeschrijving nu niet meer passend is. Je moet dan aangeven wat er is veranderd sinds je in dienst kwam of wat men meer van je vraagt dan er beschreven staat in je functiebeschrijving. Of je recht hebt op een hogere schaal hangt heel vaak samen met de mate van complexiteit van de functie, de wijze waarop je leiding krijgt en de verantwoordelijkheden die je draagt.

Op de pagina functiewaardeering en functiebeschrijving vindt je meer informatie over het systeem van functiebeschrijving en -waardering. Ook over hoe je een verzoek tot functie (her)waardering inndient. De Commissie Loondienst heeft hiervoor een stappenplan per CAO uitgewerkt. De link hiernaar vind je op de eerder genoemde pagina functiewaardering en -beschrijving.

Deel dit via: