Databank Vaktherapie

In de Databank Vaktherapie kun je alle relevante onderzoeksliteratuur met betrekking tot vaktherapie vinden. Ook zijn in de databank artikelen uit het Tijdschrift voor vaktherapie opgenomen en kun je hier vaktherapeutische interventiebeschrijvingen (producten en modules) vinden.

Deel dit via: