FVB Kennisnetwerk Affectregulerende vaktherapie

In het belang van het creëren van vaktherapeutische ‘evidence based practice’ dienen effectieve vaktherapeutische behandelinterventies goed beschreven, goed onderbouwd en onderzocht te worden. Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie (juni 2015) is hier op meerdere fronten mee bezig.
 

Activiteiten

Regionale intervisie
Vaktherapeuten die aangesloten zijn bij het FVB Kennsinetwerk ArVT en die de training ArVT hebben gevolgd, komen gemiddeld 6x per jaar samen voor intervisie, waar praktijkervaringen gekoppeld worden aan het Ontwikkelingsmodel Affectregulerende Vaktherapie.

Methode beschrijven
Tien vaktherapeuten (muziek en beeldend) hebben de methode ‘Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) voor de doelgroep kinderen (4-12 jaar) met een proplematische gehechtheid’ beschreven. Dit schrijfproces is begeleid door CPMO en is in april 2016 afgerond. Het doel is om de methode transdiagnostisch te beschrijven omdat uit de praktijk blijkt dat de ArVT-methode gebruikt wordt voor meerdere doelgroepen (kind, jeugd en volwassenen) en door meerdere vaktherapeutische disciplines.

Onderzoek
Het opzetten van een gedegen effectonderzoek is in voorbereiding met als doel het aantonen van het effect van Affectregulerende Vaktherapie bij kinderen en jongeren van 4-18 jaar met een neurobiologische ontwikkelingsstoornis (ADHD, LVB, ASS) en/of een trauma- of stressor gerelateerde stoornis (problematische gehechtheid, trauma). Een samenwerking met de hogescholen (HU, HAN, Stenden) en de FVB is hierbij van kracht.
 

Samenstelling

Het multidisciplinair FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie bestaat uit een kerngroep van 10 vaktherapeuten die de methode ArVT beschreven hebben voor de vaktherapeutische disciplines beeldend en muziek. Er is een grote groep geïnteresseerde vaktherapeuten drama, dans, PMT en PMKT die zich herkennen in de beschreven methode en die ook willen schrijven vanuit hun eigen discipline. Het netwerk wordt gecoördineerd door Sanne van der Vlugt en Wijntje van der Ende.
 

Contact

Informatie over het schrijfproces en de ArVT-training:
Sanne van der Vlugt
E: roer@groenkader.nl

Informatie over het effectonderzoek:
Patricia Tel-Vos en Wijntje van der Ende
E: infovaktherapie@gmail.com

Meer informatie is te vinden op de website: www.affectregulerendevaktherapie.nl of kijk het informatieve filmpje dat aangeeft wat de kracht van vaktherapie is. Het gaat hierbij niet specifiek over Affectregulerende vaktherapie, maar de visie wordt hierbij wel gebruikt. 

Deel dit via: