FVB Kennisnetwerk Affectregulerende vaktherapie

In het belang van het creëren van vaktherapeutische ‘evidence based practice’ dienen effectieve vaktherapeutische behandelinterventies goed beschreven, goed onderbouwd en onderzocht te worden. Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie (juni 2015) is hier op meerdere fronten mee bezig.
 

Activiteiten

Methode beschrijven
Tien vaktherapeuten (muziek en beeldend) hebben de ‘Affectregulerende Vaktherapie’ (ArVT) voor de doelgroep kinderen (4-12 jaar) met een problematische gehechtheid’ beschreven als module+ in het format van de CPMO. Dit schrijfproces is in april 2016 afgerond en de modules zijn opgenomen in de FVB-databank. Door de ArVT trainingen geïnspireerde vaktherapeuten beschreven inmiddels de module+ ook voor drama en PMT voor de doelgroep kinderen met een problematische gehechtheid. Beide modules zijn ingediend bij het CPMO en wachten op accordering. Binnenkort volgen dans en spel.

Onderwijl schreven de ArVT ontwikkelaars de transdiagnostische methode Affectregulerende Vaktherapie voor kinderen en jongeren van 4-18 jaar met gedrags- en emotionele problemen in de vorm van een Handboek ArVT voor indiening bij het Nederlands Jeugdinstituut, het NJi. Het NJi is een databank van goed beschreven en onderbouwde, en zo mogelijk evidence-based, interventies voor kinderen en jeugd.  Op 7 september jl. werd het Handboek Affectregulerende Vaktherapie ingediend, en op 1 november hoorde het FVB Kennisnetwerk ArVT dat het door de eerste selectie heen is, en dat de methode verder mag in een door het NJi begeleid schrijftraject op weg naar beoordeling door een onafhankelijke erkenningscommissie.

Onderzoek
Liesbeth Bosgraaf, Phd op NHL Stenden Hogeschool, onderzoekt de ArVT. Na het systemetic review richt zij zich op het doen van een procesevaluatie: doen de therapeuten wat er in de methode beschreven staat. Dit is een NJi voorwaarde voor de indiening van het Handboek ArVT. Momenteel (najaar 2018) is de ontwikkeling van een betrouwbaar meetinstrument in volle gang. En daarna kan effectonderzoek gestart worden. Het FVB Kennisnetwerk ArVT heeft dan ook als doel veel vaktherapeuten met de methode te laten kennismaken. Daartoe worden methodepresentaties en trainingen ArVT gegeven. Zo komt een grote groep ArVT getrainde vaktherapeuten van alle disciplines beschikbaar voor het onderzoek van Liesbeth.
 

Samenstelling

Het multidisciplinair FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie bestaat uit een zeskoppig bestuur en een kring van vaktherapeuten van verschillende disciplines daar omheen. Het bestuur vergadert 6 keer per jaar.

Het FVB Kennisnetwerk ArVT komt 2 keer per jaar bij elkaar waarbij inhoud en kennisinnovatie centraal staat.
 

Contact

Voorzitter: Winneke Rauh
Methode-ontwikkeling: Leanne Nieuwenhuis en Sanne van der Vlugt
Onderzoek: Patricia Tel-Vos en Sanne van der Vlugt

Meer informatie is te vinden op de website: www.affectregulerendevaktherapie.nl 

Deel dit via: