Vaktherapeuten

Wet kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Klachtenprocedure

Wanneer er onvrede ontstaat tussen een cliënt en jou als therapeut, dan is het raadzaam te proberen dit in eerste instantie samen op te lossen. Als je er samen niet uit kunt komen, dan kan een cliënt een klacht indienen.

Op 1 januari 2016 is de wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet is ook van toepassing op vijgevestigde vaktherapeuten. Als FVB nemen we maatregelen, zodat leden van de aangesloten verenigingen voldoen aan de eisen van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Hiervoor moet centraal geregeld worden dat er een klachtenfunctionaris is en dat aangesloten wordt bij een geschillencommissie. 

Meer informatie over de FVB Klachtencommissie en de Wkkgz is alleen voor leden van de beroepsverenigingen beschikbaar. Ben je lid, log dan in om deze informatie te kunnen bekijken. 

Zie ook  klacht- en tuchtrecht klachtencommissie klachtenprocedure Reglement Klacht- en tuchtrecht klachten Wet Kwaliteit klacht en geschillen zorg klachtenfuncitonaris