Vaktherapeuten

Lidmaatschap NVV-AG

Lidmaatschap NVV-Ag

De NVV-AG kent verschillende soorten lidmaatschap:

 • Het volledige lidmaatschap
 • Het studentlidmaatschap
 • Het belangstellend lidmaatschap
 • Het donateurschap

Lid zijn van de NVV-AG betekent niet dat je automatisch staat ingeschreven in het Register Vaktherapie met de aantekening AG. Wil je starten met de inschrijfprocedure in het Register Vaktherapie, dan is één van de voorwaarden dat je lid bent van een FVB- beroepsvereniging. Wil je daarnaast in het Register Vaktherapie ook de aantekening Antroposofisch Geïnspireerd kunnen voeren, dan is één van de voorwaarden dat je volledig lid bent van de NVV-AG. Om je te registreren bij het Register Vaktherapie volg je een apart traject. Lees meer hierover op de website van het Register Vaktherapie

Meer informatie over hoe je je kunt aanmelden bij de NVV-AG vind je hier.
 

Volledig lidmaatschap NVV-AG

 • Je hebt toegang tot alle activiteiten van de vereniging waaronder alle bij- en nascholing
 • Je hebt toegang tot alle actuele informatie van de vereniging op de website, zowel voor als achter de inlog
 • Je ontvangt de nieuwsbrief I&I met vakinhoudelijke informatie en ander nieuws van de NVV-AG
 • Daarnaast zul je de in ontwikkeling zijnde, al dan niet digitale, opvolger van het tijdschrift Reliëf ontvangen
 • Je kunt deelnemen aan de AV waarbij je kunt meepraten over de onderwerpen die op de agenda staan, jouw vragen kunt stellen en onderwerpen kunt aandragen. Je hebt bovendien stemrecht.
 • Je steunt de vereniging bij het verder ontwikkelen en verdiepen van de antroposofisch geïnspireerde vaktherapie met jouw contributie en door jouw deelname aan de activiteiten die de NVV-AG organiseert
 • Je kunt je inschrijven bij het Register Vaktherapie voor de aantekening AG. Deze aantekening biedt jouw cliënten de mogelijkheid om de kosten voor de vaktherapie Ag bij de zorgverzekeraar in te dienen en zo aanspraak te maken op de vergoeding vanuit het aanvullende pakket voor Antroposofische Geneeskunde

Voorwaarden volledig lidmaatschap NVV-AG

Kosten
Kosten voor een volledig lidmaatschap NVV-AG: € 75,- per kalenderjaar.
 

Studentlidmaatschap NVV-AG

 • Je hebt toegang tot alle activiteiten van de vereniging waaronder alle bij- en nascholing
 • Je hebt toegang tot alle actuele informatie van de vereniging op de website, zowel voor als achter de inlog
 • Je kunt deelnemen aan de AV waarbij je kunt meepraten over de onderwerpen die op de agenda staan, jouw vragen kunt stellen en onderwerpen kunt aandragen. Je hebt géén stemrecht.
 • Je ontvangt de interne nieuwsbrief I&I met vakinhoudelijke  informatie en ander nieuws van de NVV-AG
 • Daarnaast zul je de in ontwikkeling zijnde, al dan niet digitale, opvolger van Reliëf ontvangen
 • Je steunt de vereniging bij het verder ontwikkelen en verdiepen van de antroposofisch geïnspireerde vaktherapie met jouw contributie en jouw deelname aan activiteiten die de NVV-AG organiseert

Voorwaarden
Als je studeert aan de Hogeschool Leiden of aan een art therapy opleiding in het buitenland op hbo-niveau met een erkend AG-curriculum, dan kom je in aanmerking voor het studentlidmaatschap. Voor een studentlidmaatschap is geen lidmaatschap noodzakelijk bij een bij de FVB aangesloten beroepsvereniging.

Kosten
Kosten voor een studentlidmaatschap NVV-AG: € 37,50 per kalenderjaar.
 

Belangstellend lidmaatschap NVV-AG

 • Je hebt toegang tot alle actuele informatie van de vereniging op de website, zowel voor als achter de inlog
 • Je hebt toegang tot alle activiteiten van de vereniging waaronder alle bij- en nascholing
 • Je ontvangt de interne nieuwsbrief I&I met vakinhoudelijke informatie en ander nieuws betreffende de NVV-AG
 • Daarnaast zul je de in ontwikkeling zijnde, al dan niet digitale, opvolger van het tijdschrift Reliëf ontvangen
 • Je kunt deelnemen aan de AV waarbij je kunt meepraten over de onderwerpen die op de agenda staan, jouw vragen kunt stellen en onderwerpen kunt aandragen. Je hebt géén stemrecht.
 • Je steunt de vereniging bij het verder ontwikkelen en verdiepen van de antroposofisch geïnspireerde vaktherapie met jouw contributie en jouw deelname aan activiteiten die de NVV-AG organiseert.

Voorwaarden
Voor belangstellende leden van de NVV-AG is een lidmaatschap bij een bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen niet noodzakelijk.

Kosten
Kosten voor een belangstellend lidmaatschap NVV-AG: € 75,- per kalenderjaar.   
 

Donateurschap NVV-AG

Door jouw financiële bijdrage steun je de vereniging NVV-AG bij het verder ontwikkelen en verdiepen van de antroposofisch geïnspireerde vaktherapie. Mogelijk heb je jouw werkzaamheden als Vaktherapeut AG (voorheen kunstzinnig therapeut) kunnen uitvoeren mede door een lidmaatschap van de NVKToag en wil je (nu een lidmaatschap niet meer noodzakelijk is) op deze manier bijdragen of iets terug doen.
Als donateur ontvang je de in ontwikkeling zijnde, al dan niet digitale, opvolger van het tijdschrift Reliëf. Je kunt donateur worden vanaf € 50,- per jaar. Eenmalige donaties zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom.
 

Aanmelden

Wil je je aanmelden bij de NVV-AG? Ga dan hierheen. Ga vooraf na of je aan de voorwaarden voldoet van het lidmaatschap waarvoor je kiest. 
 

Opzeggen

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Als je je lidmaatschap op wilt zeggen, dan moet je dit schriftelijk doen vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar.

Je kunt opzeggen door een e-mail te sturen aan info@vaktherapie.nl. Je opzegging is definitief wanneer je een bevestiging van de FVB hebt ontvangen.

Zie ook  lidmaatschap NVV-AG