Vaktherapeuten

‘Meten in praktijk’ voor vaktherapie gestart

08 maart 2018

Vanaf nu kun je als vaktherapeut zelf de werking van je behandeling meten. Zo kun je eenvoudig en betrouwbaar inzicht krijgen in hoe je vaktherapeutische behandeling de symptomen bij je volwassen cliënt vermindert. Door middel van de website vakeffect.nl en de SQ‑48 vragenlijst kun je een voor- en nameting doen van de symptomen van je cliënt. Tegelijk verzamelen we zo data die gebruikt kunnen worden voor verder onderzoek.

Waarom Meten in de praktijk?

  • Als individuele therapeut wil je weten hoe goed je behandeling werkt voor een individuele cliënt. Niet alleen door je persoonlijke indruk en feedback, maar ook door een standaard meetlat.
  • Als beroepsgroep willen we anonieme onderzoeksdata verzamelen voor de hele beroepsgroep. Dit kost tijd. Daarom willen we zo snel mogelijk beginnen.
  • In de toekomst kunnen wetenschappers nader onderzoek doen, bijvoorbeeld voor welke doelgroepen vaktherapie het beste werkt. Dit kan per conventionele DSM-doelgroep zijn of dwars daar doorheen (trans-diagnostisch).

In de afgelopen twee jaar heeft de commissie VVT met een klankbordgroep (Stenden Hogeschool, Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie, Commissie VVT) de aanpak, vragenlijst, website en automatisering voorbereid. Vorig jaar hebben ze twee korte pilots gehouden. Als Meten in de praktijk voor volwassenen loopt, gaat de commissie door met kind en jeugd.

Heb je een nieuwe cliënt? Dan kun je direct beginnen op www.vakeffect.nl.

Zie ook  meten in de praktijk vakeffect.nl