Vaktherapeuten

​Nieuwe Handleiding Interventiebeschrijvingen Vaktherapeutische beroepen

19 januari 2017

Op het FVB-congres in Zwolle eind 2016 is de nieuwe 'Handleiding Interventiebeschrijvingen Vaktherapeutische beroepen' feestelijk gepresenteerd. 

De Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) heeft een nieuwe indeling voor vaktherapeutische interventiebeschrijvingen ontwikkeld. Product en module zijn hierbij in vorm op elkaar afgestemd. Er is zorggedragen voor het kunnen beschrijven van de eigenheid en de kern van het specifiek vaktherapeutische van de interventies. Ook is gekeken naar de ontwikkeling bij andere kenniscentra in Nederland om zo eventuele aansluiting hierbij mogelijk te maken voor auteurs.

De nieuwe indeling kent per interventievorm twee verschillende niveaus waarop beschreven kan worden: Product Basis en Product Plus, Module Basis en Module Plus. Het onderscheid is erin gelegen dat de Plus-interventiebeschrijvingen opklimmen in mate van aangetoond effect en een stevige theoretische onderbouwing vragen.

Deze handleiding en de bijbehorende werkbladen vervangen het oude format (in de wandelgangen ook wel ’Trimbos-productvorm’ genoemd), dat steeds minder voldeed aan de eisen van deze tijd. Auteurs die reeds in traject zijn bij de CPMO en hun product beschrijven in het oude format, zullen binnenkort door de CPMO benaderd worden.

Zie ook  CPMO Product- en moduleontwikkeling interventiebeschrijving product module