Vaktherapeuten

Aanpassing functies in FWG-systeem

14 maart 2024

Voor tal van functies is het functiemateriaal in het FWG-systeem geactualiseerd. Ook voor vaktherapeuten. Wat is er precies gewijzigd?

Achtergrond

Voor onder andere deze cao’s geldt toepassing van het FWG-systeem of een afgeleide daarvan:
•    Cao Gehandicaptenzorg
•    Cao GGZ
•    Cao VVT
•    Cao Ziekenhuizen

Functies veranderen voortdurend door ontwikkelingen in de zorg. Daarom analyseert Stichting FWG jaarlijks tal van functies en past na ruggenspraak met de vakbonden en werkgeversorganisaties het functiemateriaal in het FWG-systeem hierop aan. Vakbond FBZ doet dit namens ons. Alle verenigingen hebben input kunnen geven en kunnen toelichten op welke manier functies zich ontwikkeld hebben. Vervolgens vond afstemming plaats over de aanpassingen. Dit heeft geresulteerd in actualisatie van het functiemateriaal.

Aanpassing functiemateriaal van de vaktherapeut

Het functiemateriaal van de vaktherapeut was verouderd en is daarom geactualiseerd. Er zijn drie ijkfuncties van vaktherapeuten opgenomen: een Vaktherapeut beeldend in de ouderenzorg, een Vaktherapeut muziek in de gehandicaptenzorg en een Vaktherapeut psychomotorische therapie in de ggz. De ijkfunctie in de gehandicaptenzorg is toegevoegd, om te verduidelijken dat functiegroep 55 ook aan de orde kan zijn voor vaktherapeuten in andere sectoren dan de ggz en bovendien ook voor andere disciplines binnen de vaktherapie.

Praktijk bepaalt de uiteindelijke indeling

De daadwerkelijke inhoud van een functie binnen een instelling bepaalt uiteindelijk altijd de bijbehorende indeling. Dus als jouw functie afwijkt van een ijkfunctie uit het FWG-systeem, dan kan dit reden zijn om je hoger of lager in te delen.

Het is van belang dat je een realistische functiebeschrijving hebt. Wil de instelling waar je werkt aan de slag met een aangepaste functiebeschrijving of indeling, dan is het zaak dat je als werknemer hierover meedenkt en niet wacht totdat je functiebeschrijving is vastgesteld.

Ook kun je in veel gevallen zelf een verzoek indienen om jouw functiebeschrijving of indeling aan te passen.

In de FAQ functiewaardering van vakbond FBZ kun je nagaan hoe functiewaardering verloopt en wat de relatie is tussen de arbeidsovereenkomst en de functiebeschrijving. Maar ook bijvoorbeeld wat een ijkfunctie inhoudt of waarom functies worden aangepast.

Wil je advies of ervaar je problemen? 

Ben je lid, dan kun je terecht bij onze Commissie Loondienst. Je kunt contact met ze opnemen per e-mail via loondienst@vaktherapie.nl. Geef zo helder mogelijk weer waar je advies over wilt of wat jouw vraag is. Meer over de Commissie Loondienst kun je hier vinden: fvb.vaktherapie.nl/belangenbehartiging/commissie-loondienst.
 

    Zie ook  FBZ Functiewaardering FWG functiebeschrijving Commissie Loondienst