Vaktherapeuten

Artikel uitgelicht: Het project ‘Doen en Meten’ over Patient Reported Outcome Measures (PROMs) voor psychomotorische therapie

12 augustus 2019

De redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie wil graag het artikel ‘Het project ‘Doen en Meten’’ van Albertine de Haan, Mia Scheffers, Janet Moeijes en Jooske van Busschbach onder de aandacht brengen. Het project ‘Doen en Meten’ is opgezet door het lectoraat Bewegen, gezondheid en welzijn van Hogeschool Windesheim om te onderzoeken welke uitkomstmaten voor psychomotorische therapie bij volwassen patiënten in de geestelijke gezondheidszorg relevant zijn en hoe deze in de praktijk te meten en te evalueren zijn.

Aanleiding voor het project ‘Doen en Meten’ zijn praktijkvragen van psychomotorisch therapeuten. Zij hebben behoefte aan meetinstrumenten waarmee ze het behandelresultaat van psychomotorische therapie vast kunnen stellen. Daarnaast willen ze met deze meetinstrumenten het beloop van de behandeling monitoren en bespreken met de  patiënt. In het artikel is te lezen hoe Patient Reported Outcome Measures (PROMs) voor psychomotorische therapie geselecteerd kunnen worden en hoe deze vervolgens ingezet kunnen worden om het specifieke resultaat van psychomotorische therapie bij volwassen patiënten in de ggz gestandaardiseerd te evalueren. Daarnaast wordt beschreven wat de bijdrage kan zijn van dagboekmetingen via Experience Sampling Methods (ESM). De auteurs geven een overzicht van de deelprojecten en ze beschrijven de resultaten en de beoogde implementatie van het project.

Lees hier het volledige artikel.

Dit artikel is eerder verschenen in het Tijdschrift voor vaktherapie, editie 2/2019. Van elke uitgave brengt de redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie één artikel onder de aandacht. Dit artikel is gratis te downloaden voor leden en niet-leden.

Zie ook  PMT Tijdschrift voor vaktherapie artikel uitgelicht windesheim