Vaktherapeuten

Bod voor extra salarisstijging ggz

22 mei 2023

Als FVB zijn we aangesloten bij vakbond FBZ. Zij onderhandelen namens ons en andere aangesloten beroepsverenigingen over de cao's waar vaktherapeuten onder vallen en over het sociaal plan in het geval van reorganisatie bij een instelling. FBZ en de andere vakbonden FNV, CNV en NU’91 hebben begin mei 2023 opnieuw overleg gevoerd met de Nederlandse ggz over een extra tussentijdse loonsverhoging voor ggz-werknemers. Dit heeft geleid tot een bod voor een extra loonsverhoging in 2023 en 2024. 

Eind 2021 werd een akkoord bereikt voor de huidige Cao GGZ, die nog loopt tot 31 december 2024. Daarin werd een loonsverhoging afgesproken die paste bij de situatie van toen (2% per 1 mei 2023 en 2% per 1 januari 2024), maar die nu onvoldoende blijkt door de hoge inflatie. Bovendien loopt deze salarisverhoging achter op andere zorgcao’s. Eind januari vroegen de vakbonden daarom aan de Nederlandse ggz om samen te kijken naar mogelijkheden om de koopkracht te verbeteren.

Dat leidde tot het volgende bod van de werkgeversdelegatie:

  • Bovenop de salarisverhoging van 2% per 1 mei 2023 krijgen werknemers op 1 november 2023 een extra loonsverhoging van 5% met een bodem van € 150. Dit percentage is echter gemaximeerd op € 300 per maand.
  • Bovenop de al afgesproken salarisverhoging van 2% per 1 januari 2024 krijgen werknemers per 1 augustus 2024 een eenmalige uitkering van 1%. Deze geldt voor werknemers die op 1 augustus 2024 in dienst zijn, op basis van 12 maal het in die maand van toepassing zijnde individuele maandsalaris.
  • Daarnaast krijgen werknemers per 1 december 2024 een loonsverhoging van 4% met een bodem van € 120. Dit percentage is gemaximeerd op € 240 per maand.

Wat betekent dit?

Functiegroepen tot en met FWG 65 krijgen de volledige loonsverhoging, die in totaal 13,6% over 2 jaar tijd bedraagt. Voor functiegroepen vanaf FWG 70 (psychologen, psychotherapeuten, verslavingsartsen en medisch specialisten) is de salarisverhoging gemaximeerd. Hun loonsverhoging varieert van 12% (maximum FWG 70) tot 9,7% (maximum salarisschaal medisch specialisten).

Hoe gaat het verder?

FBZ vraagt alle verenigingen nu eerst zich uit te spreken over het bod. Vervolgens zal de achterban van FBZ worden geraadpleegd: zorgprofessionals hebben het laatste woord. Op basis van de ledenraadpleging beslist FBZ of ze instemt met het bod.

Zie ook  cao GGZ Loonstijging