Vaktherapeuten

BTW-Vrijstelling voor vaktherapie?

29 september 2015

Misschien heb je pas het een en ander gelezen over mogelijke BTW-vrijstelling voor zorgverleners uit beroepsgroepen die niet in de Wet BIG geregeld worden. Deze publicaties zijn verschenen naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad. Resultaat van deze uitspraak is dat beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet BIG vallen, de vrijstelling vanaf 27 maart 2015 kunnen gebruiken als zij kwalitatief soortgelijke gezondheidskundige diensten uitvoeren als beoefenaren die wel onder de Wet BIG vallen. Bijvoorbeeld een chiropractor. Dit op basis van de uitspraak van de Hoge Raad van 27 maart 2015 in het geval van een paranormaal therapeut.

Dit betekent dat de criteria voor de BTW-vrijstelling opnieuw moeten worden beschreven in een nieuw Besluit, dat naar verwachting voor het eind van dit jaar zal verschijnen. De voor vrijstelling nu nog verplichte eis dat het beroep geregeld moet zijn in de Wet BIG, zal komen te vervallen. Voor de BTW-vrijstelling zal een zelfstandige beoordeling moeten plaatsvinden. Daarbij zal niet de Wet BIG, maar de gelijkwaardigheid van de behandeling, het criterium zijn. Verwacht wordt dat er voor de gelijkwaardigheid van de behandeling gekeken zal worden naar de opleiding, aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie met tuchtrecht, de vergoeding van de behandeling door zorgverzekeraars en de verwijzing van cliënten door andere zorgverleners. Probleem is dat op dit moment nog niet duidelijke is welke criteria voor de beoordeling van gelijkwaardigheid in het besluit zullen worden gehanteerd. Bovendien is het de vraag of het nieuwe besluit terugwerkende kracht zal hebben.

De FVB heeft contact gezocht met een specialist op het gebied van de BTW dhr. mr. Hans (J.S.) Wiersma van BTWADVIES. FVB gaat in overleg met hem over tot de volgende acties:

  1. Om geen rechten te verspelen adviseren we alle leden die BTW moeten afdragen (alsnog) zo snel mogelijk bezwaar aan te tekenen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de voorbeeld brief. Dit bezwaar kan maximaal aangetekend worden over de periode van aangifte die nog niet langer dan 6 weken is verstreken. In de meest gevallen zal dit het 3e kwartaal 2015 betreffen.
  2. Om te voorkomen dat individuele leden van de aangesloten beroepsverenigingen individueel in discussie moeten gaan over gelijkwaardigheid van de behandeling, zal de FVB namens de leden contact opnemen met de belastingdienst om zo centraal de discussie over gelijkwaardigheid van de behandeling te voeren.

De FVB zal contact opnemen met het Ministerie van Financiën om ons te voegen bij de partijen die momenteel betrokken zijn bij het uitwerken van de nieuwe criteria voor de BTW-vrijstelling voor zorgverleners.

Zie ook  BTW