Vaktherapeuten

Cao-akkoord voor de jeugdzorg

10 oktober 2019

Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ. De FBZ behartigt de werknemersbelangen namens vaktherapeuten en andere (para)medische beroepsgroepen. Het gaat hierbij ook om de verschillende cao's waar je als vaktherapeut onder kunt vallen.

FBZ heeft met de werkgeversdelegatie van Jeugdzorg Nederland gesproken over een nieuwe cao Jeugdzorg met als resultaat concrete afspraken over een nieuwe cao. Deze gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2019 en loopt tot en met 31 december 2020. Er is met name een aantal financiële afspraken gemaakt. Je krijgt als werknemer een structurele salarisverhoging van 4% per januari 2020. Verder zijn twee eenmalige uitkeringen van in totaal 1000 euro afgesproken. De vakbondscontributie voor leden van bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen is onderdeel van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Het gaat voor vaktherapeuten dan om de contributie die je betaalt voor het lidmaatschap van jouw beroepsvereniging. Jouw beroepsvereniging is weer aangesloten bij de FBZ (via ons als FVB). 
 
Binnenkort zullen we jou als vaktherapeut informeren en raadplegen over het akkoord. Let op dat jouw gegevens wel up-to-date zijn! Deze kun je zelf bijhouden in 'Mijn profiel'. Onder welke cao je valt, kun je aangeven in de tab 'Werkgever'.

Zie ook  Jeugdzorg FBZ vergoeding contributie cao jeugdzorg