Vaktherapeuten

Denk mee over de herziening van Akwa GGZ kwaliteitsstandaarden

22 februari 2022

Akwa GGZ staat voor ‘alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg’. Het is een kwaliteitsinstituut dat ggz-organisaties hebben geïnitieerd. In de alliantie werken vertegenwoordigers van patiënten-, beroepsverenigingen en brancheorganisaties uit de ggz samen, waaronder wij als FVB.

Onder begeleiding van Akwa GGZ ontwikkelt de geestelijke gezondheidszorg kwaliteitsstandaarden voor behandeling van psychische klachten. HIerin hebben patiënten, naasten en zorgverleners samen beschreven wat zij goede zorg vinden. De kwaliteitsstandaarden staan op GGZ Standaarden en de patiëntinformatie staat op Thuisarts.nl.

Akwa GGZ gebruikt onder andere haar online panel om informatie op te halen over de actualiteit, werkbaarheid en inhoud van standaarden om te beoordelen of herziening nodig is. Hiervoor is ook input vanuit de vaktherapeutische disciplines van groot belang.

Denk je mee over de herziening van de kwaliteitsstandaarden van Akwa GGZ? Als je lid wordt van het panel van Akwa GGZ en per jaar drie of meer enquêtes invult, ontvang je bovendien aan het einde van het jaar een digitale boekenbon van € 20,- als dank voor je bijdrage. 

Meld je aan en vul de enquête in 5 minuten in

Zie ook  kwaliteit Akwa ggz kwaliteitsstandaarden