Vaktherapeuten

Doorbetaling onregelmatigheidstoeslag (OTB) tijdens vakantie en verlof

15 oktober 2015

Recentelijk heeft de rechter in een aantal zaken uitspraak gedaan over doorbetaling van de onregelmatigheidstoeslag (OTB) tijdens vakantie en verlof. In een aantal FBZ-cao’s is het nog niet geregeld dat de ORT tijdens vakanties doorbetaald moeten worden. Het gaat hierbij om de cao's Gehandicaptenzorg, Gezondheidscentra, Jeugdzorg en VVT. Voor de cao Ziekenhuizen is het vanaf 1 januari 2015 geregeld en bij de cao ggz per 1 juli 2015. Indien je werkzaam bent onder één van deze cao’s en op structurele basis een ORT ontvangt, dan kun je jouw werkgever verzoeken om de ORT in de toekomst tijdens vakantie uit te betalen en/of om een nabetaling van de ORT over de afgelopen vijf jaar. Kijk hier voor meer informatie en de standaardbrieven die je hiervoor kunt gebruiken. Tot nu toe hebben werkgevers wisselend gereageerd op dergelijke verzoeken en nemen ze over het algemeen een afwachtende houding aan. Er lopen nog juridische procedures, deze zullen meer duidelijkheid gaan geven. We houden je op de hoogte. 

Zie ook  OTB Doorbetaling