Vaktherapeuten

Evidence Poule Vaktherapie

08 september 2022

Om ervoor te zorgen dat vaktherapie steeds steviger vertegenwoordigd is in richtlijnen en zorgstandaarden, werken we vanuit de FVB en de aangesloten beroepsverenigingen aan een Evidence Poule Vaktherapie. Daarvoor zoeken wij enthousiaste mensen die een steentje willen bijdragen aan de opname van vaktherapie in richtlijnen, zorgstandaarden en in de verschillende generieke modules. Het is de bedoeling dat we vanuit Kennisinnovatie vragen/opdrachten in deze poule kunnen uitzetten, en dat mensen zelf kunnen bepalen of ze iets kunnen betekenen t.a.v een specifieke vraag. Het betreffen dus verschillende vragen op willekeurige momenten. Het kan te maken hebben met het meelezen van een opgestelde tekst voor een kwaliteitsstandaard  van bijv. het Trimbos-instituut of Akwa GGz of het searchen naar wetenschappelijke artikelen t.a.v. de verschillende vaktherapeutische disciplines bij een specifieke stoornis/diagnose​. Ookf contacten leggen met experts uit het werkveld en daar kennis en ervaring ophalen kan onderdeel uitmaken van de vraag.

We (de gezamenlijke kennisinnovatoren) willen graag een learning community ontwikkelen, waarbij we niet alleen werken aan een klus, maar ook elkaar inspireren en meenemen. De centrale pijler is de wetenschap: wat weten we wel en wat weten we nog niet, en hoe past dat in het huidige systeem van richtlijnen in de zorg. 
Hoe kunnen we (a) bijdragen aan de opname van vaktherapeutische interventies in de bestaande zorg- en regelsystemen, en (b) de wetenschappelijke knowhow verder opbouwen en verstevigingen op een inspirerende en leuke manier.

Ben je

  • master- of wetenschappelijk opgeleid (of bezig met je master of wil je je graag verder ontwikkelen op dit vlak)?
  • geïnteresseerd in wat onderzoek te bieden heeft?
  • vaardig in het lezen van Engelstalige onderzoeksliteratuur en weet je hoe je literatuur kan zoeken via bijv. Google Scholar?
  • leergierig en vind je het leuk om actief bij te dragen aan versteviging van vaktherapie?

Dan horen wij heel graag van jou!

Uiteraard leveren je inspanningen registratiepunten op  voor het Register Vaktherapie.

Meld je aan door je motivatie te sturen naar: secretariaat@vaktherapie.nl

Zie ook  Kennisinnovatie evidentie kwaliteitsstandaarden