Vaktherapeuten

Fiscaal kader voor zzp-ers in de zorg

29 november 2023

Misschien heb je het al een keer voorbij zien komen: er komt een fiscaal kader voor zzp’ers in de zorg. Dit is een landelijke richtlijn die aangeeft wat wel en niet mogelijk is bij de inhuur van zzp’ers in de zorg. De bedoeling is dat werkgevers (zorgorganisaties) en werknemers (zzp’ers) zich aan deze richtlijn gaan houden. De richtlijn is bedoeld om schijnzelfstandigheid in de zorg te voorkomen. Het fiscaal kader beschrijft wanneer je als zelfstandig ondernemer wordt gezien en wanneer niet.

Bij het maken van het fiscaal kader zijn drie ministeries betrokken, onder andere het Ministerie van VWS. Het fiscaal kader wordt gesteund door zes brancheorganisaties in de zorg, onder andere Actiz vanuit de ouderenzorg.

In het fiscaal kader komt een duidelijker onderscheid tussen zorgmedewerkers die als ondernemer kunnen werken en zij die niet aan de eisen voldoen. Voor zzp’ers in de zorg die willen blijven werken, wordt het belangrijk dat zij aan het fiscaal kader voldoen.

De bedoeling was dat het fiscaal kader voor zzp’ers in de zorg in zou gaan op 1 januari 2024, maar dit is uitgesteld naar 1 juli 2024. Het fiscaal kader voor zzp’ers in de zorg is op dit moment nog niet gepubliceerd. De precieze eisen zijn dus nog niet bekend. Mogelijk moeten zzp’ers in de zorg volgens het fiscaal kader gaan voldoen aan de volgende eisen:

  1. Maximaal 7 maanden binnen dezelfde opdracht werken
  2. Hooguit 28 uur per week voor dezelfde opdrachtgever werken
  3. Niet meer dan 70% van zijn omzet bij één opdrachtgever halen
  4. En voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz). Kijk hier voor meer informatie over de Wkkgz (let op: deze informatie is alleen beschikbaar voor leden, je moet dus ingelogd zijn). 

Ook gaan de tarieven van zzp’ers mogelijk verband houden met lonen uit de cao.

Vaktherapeuten die vrijgevestigd zijn, voldoen op dit moment al aan de eisen uit de Wkkgz (d). Ook de eis om meer dan één opdrachtgever te hebben (c), is niet nieuw. Vooral vaktherapeuten die als freelancer werken, zullen zich in het fiscaal kader moeten verdiepen om te onderzoeken of zij aan alle eisen voldoen.

Zodra het fiscaal kader zzp’ers in de zorg definitief bekend is, zullen we jullie informeren.

Zie ook  ZZP-er Fiscaal kader